SZW-lijst kankerverwekkende stoffen geüpdatet

De lijst met kankerverwekkende stoffen en processen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit is geüpdatet.

Er zijn geen stoffen toegevoegd sinds de publicatie van de SZW lijst van 2 januari 2018, nr. 21. De stoffen methanol (CAS nr 67-56-1) en kopersulfaat (CAS nr 7758-98-7) zijn uit de NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen verwijderd.

Tweemaal per jaar wordt de meest recente versie gepubliceerd in de Staatscourant.

Bron: Sdu/HSE