Succesvol delen van ervaringen tijdens bijeenkomst ‘(On)gewenst gedrag op het werk: moet toch kunnen?!’

Seksuele intimidatie, pesten, discriminatie. Nog steeds hebben te veel mensen te maken met ongewenst gedrag op het werk. Met ingrijpende gevolgen: voor henzelf en hun omgeving, maar ook voor de collega’s en de organisatie. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid organiseerde op 15 november in Nieuwegein een bijeenkomst over (on)gewenst gedrag op de werkvloer.

Meer dan 160 deelnemers – met name OR-leden, maar ook preventiemedewerkers, bestuurders en adviseurs – uit diverse organisaties en sectoren deelden tijdens deze bijeenkomst hun kennis en ervaring met het tegengaan van ongewenst gedrag. In parallelle workshops kregen de deelnemers meer informatie over praktische handvatten om ongewenst gedrag aan de pakken of hierover het gesprek binnen de organisatie op gang te brengen.

In de gesprekken kwamen verschillende thema’s aan bod. Bijvoorbeeld over het belang van oprechte onderlinge interesse en de speciale positie van kwetsbare werknemers. Van informatie over uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens tot tips over de relatie tussen OR en vertrouwenspersoon. En van ideeën om binnen de organisatie het gesprek aan te zwengelen over gewenst gedrag tot stappen die de OR kan nemen om in beeld te brengen wat er leeft bij de werknemers. In de plenaire slotsessie bracht schrijver Lucas de Waard met een vlammende column – een oorlogsverklaring aan ongewenste omgangsvormen – de inzichten uit de verschillende sessies bij elkaar.

In het verslag van de bijeenkomst zijn links opgenomen naar praktische instrumenten om ongewenst gedrag bespreekbaar te maken en aan te pakken, zoals posters over ongewenst gedrag die gebruikt kunnen worden op de werkvloer.

Bron: Arboportaal.nl