Storend geluid op kantoor blijft grote frustratie

Storend geluid op kantoor, we worden er collectief gek van. Niet voor niets is de herrie in de kantoortuin nog altijd een van de grootste werkfrustraties. Toch ondernemen weinig werkgevers actie om de akoestiek aan te pakken.

Dat blijkt uit onderzoek van Specsavers onder duizend werknemers die hun dagen doorbrengen op kantoor. Geklets van collega’s, irritante ringtones en luidruchtige telefoongesprekken staan bovenaan de lijst van grootste irritaties. Van de ondervraagden zegt 56 procent meer fouten te maken, 59 procent stelt productiever te zijn met minder storend geluid op kantoor.

5 belangrijkste gevolgen van storend geluid op kantoor

Lawaai heeft grote invloed op het welbevinden van werknemers. 67 procent van de respondenten geeft aan meerdere keren per dag gestoord te worden door omgevingsgeluid. Dat veroorzaakt allerlei klachten bij medewerkers. De vijf belangrijkste gevolgen van storend geluid op kantoor zijn: concentratieproblemen (51%), frustratie (36%), een onrustig gevoel (34%), vermoeidheid (27%) en hoofdpijn (17%).

Aantoonbaar meer stress en daardoor meer ziekteverzuim

Naast de impact op korte termijn, zoals concentratieproblemen en stress, kan storend geluid op kantoor ook op de lange termijn een negatief effect hebben. Al in 2000 toonden onderzoekers aan dat mensen die dagelijks drie uur of langer blootstaan aan kantoorlawaai fysiek aantoonbaar meer stress ervaren. Ook waren deze medewerkers minder geneigd om gezond te werken door gebruik te maken van ergonomische oplossingen op hun werkplek. Daarnaast is stress een van de belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim.

Risico’s door storend geluid horen thuis in de RI&E

Storend geluid op kantoor beïnvloedt de productiviteit en het verzuim duidelijk negatief. Toch staat het onderwerp akoestiek maar bij weinig werkgevers op de agenda, blijkt uit het onderzoek. Slechts 10 procent geeft aan aandacht te besteden aan de akoestiek bij de inrichting van het kantoor. Dit terwijl de risico’s op de werkplek, zoals  storend geluid, gebrekkige akoestiek en stress, thuishoren in de RI&E en het plan van aanpak. Ruim de helft van de werknemers (55%) zegt de geluidshinder weleens te hebben aangekaart. In 45 procent van die gevallen is vervolgens geen actie ondernomen.

Er zijn meer geschikte oplossingen voor goede akoestiek

Jeroen Megens, specialist bouwakoestiek bij LBP|SIGHT, erkent het probleem: “Een gezonde werkomgeving is een steeds belangrijker onderwerp voor bedrijven. Akoestiek is hierbij echter vaak een ondergeschoven kindje, zoals ook blijkt uit dit onderzoek. Want het is ongrijpbaar en vergt specialistische kennis. Daarnaast zijn  de verschillen tussen kantoren en werkplekken groot, waardoor er niet één geschikte oplossing is. Ook is niet iedere organisatie geschikt voor het werken in een kantoortuin. Daarom is het zaak om vooraf goed naar het type organisatie te kijken. Daarop moet dan de akoestiek van het kantoor worden afgestemd om de geluidshinder tot een minimum te beperken.”

Bron: Arboonline.nl