Steeds meer ongelukken op het werk

Het aantal werknemers dat overlijdt tijdens het werk neemt toe. In 2016 kwamen 70 mensen om het leven, 19 meer dan in 2015. Ook het aantal ongelukken zónder dodelijke afloop stijgt, 14% meer dan in 2015. Het jaarverslag van de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) is zeer kritisch over het bedrijfsleven: ‘Werknemers die de ultieme prijs betaalden voor vaak onnodige fouten. Als bedrijfsleven en overheid hebben we de morele plicht om van hun dood te leren.’

Het zorgelijke is dat het aantal arbeidsongevallen decennia lang daalde door de introductie van bijvoorbeeld veiligere machines en arbozorg verplichtingen. Rond de eeuwwisseling vlakt de daling van het aantal doden af. In 2016 stijgt het aantal slachtoffers voor het eerst. De Inspectie is keihard over de oorzaken: ‘Winst gaat boven veiligheid, tijdelijke werknemers krijgen onvoldoende instructies of beheersen het Nederlands onvoldoende.’

De Inspectie schrijft dat ieder slachtoffer van een ongeval recht heeft op een onafhankelijk onderzoek. Maar was het leed te vermijden? Wat is de rol van werkgevers, werknemers en de overheid?

Lees alles over ons onderzoek hier terug.