Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2017 gepubliceerd

Het aantal zware overtredingen van BRZO-bedrijven is in 2017 gedaald. Dat blijkt uit de vijfde landelijke rapportage  ‘Staat van Veiligheid’ gepubliceerd op 9 juli. Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat stuurde het document 10 juli naar de Tweede Kamer. Van Veldhoven gaat in deze Kamerbrief ook in op het onderwerp ageing oftewel de veroudering van installaties. Lees ook De bijdrage van veroudering aan ongevallen met chemische stoffen.

Sinds 2017 is ageing een onderdeel van de BZRO-inspectie. Inspecteurs beoordeelden vorig jaar bij 283 BRZO-inspecties het onderwerp ageing aan de hand van de thema’s ‘technische integriteit van installaties’ en ‘hoe het onderhoudsmanagement wordt ingevuld.’ Daarbij zijn 72 overtredingen bij 48 BRZO-bedrijven geconstateerd.

Lees meer op de website www.tweedekamer.nl

Bron: Toxic.nl