Sneltests vanaf 21 december beschikbaar voor alle werkgevers

Werkgevers kunnen vanaf 21 december sneltests bestellen bij de overheid. Zorginstellingen hadden die mogelijkheid al, maar minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid schrijft in een Kamerbrief dat over een paar weken alle bedrijven en instellingen hiervoor bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) terechtkunnen.

Handreiking

Op 27 november is een LCI-richtlijn in de vorm van een handreiking door het RIVM gepubliceerd. Met de Handreiking testen binnen bedrijven en ondernemingen op Covid-19 is het voor iedereen inzichtelijk waar aan moet worden voldaan als partijen zelf testen willen gaan afnemen, aldus De Jonge.

Medische eindverantwoordelijkheid

Bij het testen van werknemers op SARS-CoV-2 zijn vier partijen betrokken: de werkgever, de werknemer, de bedrijfsarts/arbodienst en de testaanbieder. De handreiking beschrijft de medische eindverantwoodelijkheid voor het testen:

  • De testaanbieder is de rechtspersoon die in deze context antigeensneltesten aanbiedt en uitvoert (zie ook hierna). Binnen dit private testspoor wordt de test aangevraagd via een werkgever. Daarbij is de bedrijfsarts de verwijzer. Deze dient zich ervan te vergewissen dat de antigeensneltest uitgevoerd wordt door een ter zake kundige en veilige testfaciliteit die onder toezicht staat van een arts.
  • Wanneer een werknemer door zijn werkgever wordt aangemeld voor een test, vindt de onderliggende verwijzing plaats onder verantwoordelijkheid van de (bedrijfs)arts, waarbij de test eventueel wordt uitgevoerd door de interne of externe arbodienst. De bedrijfsarts is de verwijzer, want onder zijn/haar medische verantwoordelijkheid wordt het advies gegeven om een test af te nemen. De aanvrager is degene die de aanvraag administratief uitvoert (daarin zit zowel de administratieve handeling als het financiële akkoord besloten).
  • Indien er geen (bedrijfs)arts/arbodienst betrokken is, kunnen werknemers zich bij klachten melden bij de Basis Testinfrastructuur (o.a. de GGD-teststraten).
  • Een arts in dienst van een bedrijf of onderneming (anders dan de bedrijfsarts bij een interne arbodienst) kan nooit de verwijzer zijn of een andere rol hebben in het testproces (bijvoorbeeld afname). Hij/zij wordt dan namelijk (juridisch) beschouwd als handelend namens de werkgever. De werkgever mag nooit medische gegevens van personeel verwerken zonder expliciete toestemming van betrokken werknemer.
  • Een testaanbieder kan dezelfde partij zijn als de arbodienst, maar dat hoeft niet. Wanneer het verschillende samenwerkende partijen zijn, is ook de medische eindverantwoordelijkheid uit te splitsen in verwijzen (arbodienst/eigen bedrijfsarts) en uitvoeren/opvolgen (testaanbieder). De arts verbonden aan de testaanbieder is medisch eindverantwoordelijk voor uitvoering van de testen en de opvolging van de testuitslag (aflezen, uitslag mededelen, melden van de positieve testuitslag bij de GGD “als ware hij het laboratorium” en nazorg).

Toolkit

Bij de levering van de antigeentesten wordt een toolkit meegezonden met alle benodigde informatie, waaronder werkinstructies, lay-out van analyseruimtes, medisch-inhoudelijke richtlijnen en persoonlijke beschermingsmiddelen om in de praktijk te kunnen gaan testen. De GGD richt een meldportaal in voor bedrijfsartsen en arbodiensten om de testuitslagen door te geven

Lees meer: Rijksoverheid

Bron: HSE Actueel-SDU