Serieuze stappen verbetering overwegveiligheid

In juli 2018 publiceerde de Onderzoeksraad het rapport ‘Overwegveiligheid – een risicovolle kruising van belangen’. De staatssecretaris heeft aan de Onderzoeksraad laten weten opvolging te geven aan de aan haar gedane aanbevelingen om het overwegbeleid aan te scherpen. Door onder andere onbeveiligde overwegen versneld op te heffen en het doen van meer structureel onderzoek naar de oorzaken van overwegongevallen, wordt beoogd het aantal slachtoffers te reduceren tot nul.

De Onderzoeksraad deed drie aanbevelingen aan de staatssecretaris die zich richten op de ambitie van het overwegbeleid, de effectiviteit en de wettelijke basis. Met de volledige reactie op de gedane aanbevelingen geeft de staatssecretaris gehoor aan het verzoek van de Onderzoeksraad om het overwegbeleid aan te scherpen. De Raad vindt dit een goede ontwikkeling. Wel mist de Raad een concrete toezegging voor de uitvoering van een wetenschappelijk verantwoorde analyse van overwegveiligheid door een onafhankelijke partij.

In het rapport uit 2018 stelde de Onderzoeksraad dat de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat meer moet doen om het aantal overwegongevallen verder terug te dringen. De afgelopen 15 jaar verbeterde de overwegveiligheid weliswaar, maar die ontwikkeling stagneert. Binnen Europa is Nederland het enige land met veel treinverkeer en een groot aantal overwegen. Dat deze combinatie niet goed samengaat, blijkt uit de gemiddeld elf personen die jaarlijks om het leven komen bij een overwegongeval op het spoor.

Bekijk hier de onderzoekspagina ‘Overwegveiligheid – een risicovolle kruising van belangen‘.

Downloads