Samen fysiek werk aanpakken: neem deel aan het Netwerk Duurzaam Fysiek Werk

43% van de werknemers in Nederland heeft regelmatig te maken met fysiek belastend werk, wat kan leiden tot lichamelijke klachten aan bijvoorbeeld spieren, pezen en gewrichten. Maar liefst 30% van alle werkgebonden verzuimdagen wordt veroorzaakt door klachten van deze aard. Voor een duurzaam gezonde en productieve inzet van werknemers moeten deze cijfers omlaag. In het Netwerk Duurzaam Fysiek Werk delen bedrijven kennis en ervaringen over hun aanpak.

Deelname aan het netwerk is bedoeld voor organisaties die fysiek belastend werk willen aanpakken. Hiervoor wordt het ‘Pay it Forward’-principe ingezet. Dit betekent dat bedrijven kosteloos hun kennis en ervaring delen met collega’s. Het stokje wordt steeds doorgegeven aan een volgend bedrijf. Er komen diverse thema’s aan bod, zoals: hoe krijg je medewerkers mee in de aanpak en hoe borg je die aanpak? De kennisuitwisseling vindt plaats over sectoren heen, waardoor vaak verrassende nieuwe oplossingen naar voren komen. Ook worden verschillende instrumenten gedeeld en besproken die kunnen helpen bij het uitvoeren van de juiste aanpak.

Het netwerk is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, TNO en Buro voor Fysieke Arbeid. Sinds de oprichting in 2014 zijn er ongeveer 650 deelnemers aangesloten vanuit uiteenlopende sectoren. Maar het blijft belangrijk dit netwerk uit te breiden. Het is interessant voor alle bedrijven waar fysieke belasting door zwaar werk een gezondheidsrisico kan vormen. Aanmelden voor het netwerk kan via een mail naar bonny.devries@tno.nl.

Documenten

Flyer Netwerk Duurzaam Fysiek Werk 2018

Factsheet fysieke arbeidsbelasting 2018

Bron: Arboportaal.nl