’s-Hertogenbosch schiet tekort in risicocommunicatie vervoer gevaarlijke stoffen

Risicocommunicatie over het goederenvervoer per spoor heeft weinig tot geen aandacht van college en gemeenteraad in ’s-Hertogenbosch. De verdeling van rollen en taken op het gebied van risicocommunicatie is in de praktijk onvoldoende duidelijk. En de communicatie met de betrokken inwoners om het spoor schiet tekort. Dat concludeert de Rekenkamercommissie in het rapport “Risico communicatievervoer gevaarlijke stoffen per spoor. Een wereld te winnen voor het spoor van de toekomst.” De gemeente zou de kortste lijn voor burgers moeten zijn wat betreft risicocommunicatie, aldus de Rekenkamercommissie. De Veiligheidsregio treedt daarbij op als adviseur. In de praktijk komt deze verdeling van rollen en taken wat betreft risicocommunicatie onvoldoende uit de verf.

Aanbevelingen

De Rekenkamercommissie heeft onderzocht hoe de gemeente ’s-Hertogenbosch over de risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor communiceert. Ook is gekeken naar de communicatie over de mogelijkheden voor inwoners als het onverhoopt fout gaat. Verder is onderzocht welke rollen en verantwoordelijkheden de betrokken partijen binnen en buiten de gemeente hebben en welke plannen en draaiboeken er liggen en zijn een aantal aanbevelingen gedaan voor het college en de gemeenteraad. Die aanbevelingen zijn:

  • Het onderwerp risicocommunicatie verdient het om op de politiek-bestuurlijke agenda te komen.
  • De regionale plannen voor risicocommunicatie moeten door de gemeente lokaal worden vertaald en opgepakt.
  • De gemeenteraad moet de mogelijkheid krijgen om over het onderwerp te spreken en het te agenderen.
  • De plannen van de Veiligheidsregio op het gebied van risicocommunicatie moeten binnen de gemeente worden voortgezet.
  • Communiceer vanuit de gemeente in gewone taal met de inwoners en sluit zo beter aan bij hun beleving.
  • Betrek hierbij de trilling- en geluidsproblematiek.

Bron: Sdu-HSE en ’s-Hertogenbosch.nl