Rotterdam gaat nog actiever op zoek naar brandgevaarlijke gevels

Rotterdam gaat actief op zoek naar gebouwen van particulieren met risico op brandoverslag via de gevel. Het gemeentebestuur wil in juni al een lijst hebben van gebouwen die mogelijk gevaar lopen.

Rotterdam neemt daarmee het voortouw in Nederland in de nasleep van de Grenfell Tower brand in Londen. Concludeert Bouw – en Woningtoezicht na een eerste controle dat een pand nadere inspectie behoeft, dan krijgt de eigenaar het verzoek dat te laten uitvoeren. “We gaan ervan uit dat ze vervolgens actie nemen”, zegt een woordvoerder van wethouder Robert Simons (Stedelijke Ontwikkeling). “Wie wil nou dat zijn pand brandgevaarlijk is?”

Dertig gebouwen geïnspecteerd

De gemeente en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vroegen expertbureaus DGMR, Nieman en Hamerlinck om advies voor de beoordeling van de brandrisico’s van gevels. Dat gebruikte Bouw- en Woningtoezicht voor een inventarisatie van alle gemeentelijke gebouwen. Dertig gebouwen werden geselecteerd voor nadere inspectie, maar ze kwamen allemaal als veilig uit de bus.

Rotterdam is nu de eerste Nederlandse gemeente die ook de volgende stap neemt: controle van private gebouwen. Leidend bij de controle die BWT momenteel uitvoert is het advies van de drie expertbureaus. In hun aanbevelingen draait het enerzijds om zaken als gebruikte gevelmaterialen en de opbouw van de spouw, anderzijds om algemene gebouwgegevens. Daarbij telt mee hoe hoog een gebouw is, of er in wordt geslapen en hoe de vluchtwegen zijn geregeld. Bij het opstellen van de lijst met risicopanden maakt de gemeente onder meer gebruik van gegevens uit vergunningaanvragen en beschikbare data van de afdeling GIS+Advies.

‘Naïef om te denken dat Nederland het beter doet dan Engeland’

Branddeskundige Ralph Hamerlinck, een van de betrokken experts, juicht de Rotterdamse aanpak toe. “Alle lof daarvoor, het is naïef om er vanuit te gaan dat we het in Nederland beter voor elkaar hebben dan in Engeland.” Hij laakt het lijdzaam afwachten van de conclusies van het onderzoek naar de Grenfell brand. “Er zijn in Nederland zeker gebouwen die niet aan onze beoordelingsnormen voldoen.”

Gebouw C heeft brandgevaarlijke gevels

Van een gebouw in Rotterdam was al langer bekend dat de gevel niet volledig brandveilig was: Gebouw C van de Hogeschool Rotterdam.  Donderdag 3 mei jl. werd bekend dat de problemen groter zijn en niet alleen de gevelplaten buiten, maar ook die aan de binnenkant bij de entree en de corridor niet voldoen. Het gebouw wordt waarschijnlijk gesloopt.

Er is een kans dat de Rotterdamse aanpak navolging krijgt: de gemeente heeft de ontwikkelde beoordelingsmethodiek gedeeld met het ministerie.

Bron: Cobouw.nl