Risico’s veel gebruikte stoffen in chemie onduidelijk

Het is niet duidelijk of veelgebruikte stoffen gevaar inhouden voor werknemers in de chemie en voor consumenten. Dat zou betekenen dat REACH niet goed werkt.

De milieukoepel European Environmental Bureau (EEB) in Brussel publiceerde onlangs een evaluatie. Het bureau baseert zich op onderzoek van Bund, een Duitse milieuorganisatie. Het is de vraag of honderden chemische substanties in de chemie voldoen aan de regels van de Europese richtlijn voor de verplichte registratie van chemische stoffen (Reach). Volgens EEB werkt de richtlijn, die mens en milieu beter moeten beschermen tegen de risico’s van chemische stoffen, onvoldoende.

Onvolledige stoffendossiers

Al in 2014 stelde de Duitse overheidsinstantie Umwelt Bundesamt dat de dossiers voor 940 stoffen onvolledig zijn. Die stoffen worden geproduceerd dan wel gebruikt door meer dan 5000 bedrijven in Europa. Het is onduidelijk wat de stand van zaken nu is.  Volgens Bund zijn de dossiers in ieder geval voor 41 stoffen sinds 2014 ongewijzigd, dus niet aangevuld.

Het gaat om heel veel bedrijven

Bij het gebruik van een of meer van die 41 onvolledig beschreven stoffen in Europa zijn volgens Bund binnen de EU 654 afzonderlijke bedrijven betrokken, met tal van grote namen uit de chemie zoals Bayer, Solvay, BP en Basf. In Nederland gaat het om 68 bedrijven. Dat zijn actieve buitenlandse bedrijven, zoals chemieconcern Sabic en Dow Benelux, maar ook Nederlandse multinationals als Nouryon (het voormalige AkzoNobel Specialty Chemicals) en DSM.

Dierproeven en testinformatie

Het Europese agentschap voor chemische stoffen (Echa) in Helsinki bepaalt als enige of een chemische stof in de EU markttoegang krijgt. Echa erkende al vorig jaar dat veel van de dossiers van veelgebruikte chemicaliën onvolledig zijn. Soms is daarbij sprake van ontbrekende testinformatie. Een belangrijke reden dat veel dossiers rammelen is volgens Echa dat er alleen dierproeven gedaan mogen worden als er geen alternatieven zijn. Maar als het gaat om het testen of stoffen zware, chronische effecten op de volksgezondheid hebben, is er geen alternatief voor dierproeven. Echa zei eerder dat het in 2019 prioriteit geeft aan het op orde brengen van de dossiers in de chemie. Een woordvoerder stelde maandag dat het nu bij zo’n kwart van de veelgebruikte stoffen, oftewel 1100 van de 4500 chemicaliën in deze categorie, heeft gecontroleerd of producenten volledige en correcte testinformatie hebben aangeleverd.

Controles chemie worden opgevoerd

Het agentschap gaat de controles vanwege rammelende dossiers op te voeren. In plaats van 5% van de dossiers te controleren, wordt dat nu 20% leggen. In 2027 wil Echa alle geregistreerde stoffen hebben gescreend. Om extra hard te trekken aan de controles, heeft het agentschap een reorganisatie doorgevoerd. Er is geen geld om meer mensen aan te nemen.

Er komt een verbeterplan

De Europese branchevereniging van chemiebedrijven Cefic werkt aan een verbeteringsplan. Dat wordt met Echa afgestemd. Nouryon, vroeger van AkzoNobel, is verbaasd over de EEB-claim dat het dossier van drie door het concern gebruikte stoffen niet op orde zou zijn. Het stelt dat ‘het geen reden heeft te geloven dat de verschafte gegevens rond die stoffen niet op orde is’. DSM neemt de melding van een onvolledig dossier bij de registratie met de stof methylacetaat — gebruikt op in een fabriek in het Duitse Grenzach — serieus.

Trage onderzoeken

Begin vorige maand publiceerde EEB eveneens een rapport over het gebruik van omstreden chemische stoffen in de Europese industrie. Dat richtte zich op de handhaving van de Reach-regels door de nationale autoriteiten. De EU-lidstaten moeten overtredingen aanpakken. Maar een onderzoek naar de gezondheids- en milieurisico’s van een aantal van de onder Reach geregistreerde stoffen blijkt traag te lopen. Zo concludeerde EEB. Het blijkt dat van de 352 ‘verdachte’ chemische stoffen er per december 2018 slechts 94 door EU-lidstaten zijn beoordeeld.

Het financiële dagblad

Bron: Arboonline.nl