Rijk wil geen vertraging door stikstof problematiek

Stikstof is een grote bedreiging voor lopende procedures en nieuwe projecten. Het kabinet zit in zijn maag met de recente uitspraak van de Raad van State. Zwaargewicht Johan Remkes moet een adviescollege gaan leiden om de te voorkomen dat projecten daadwerkelijk komen stil te liggen. Minister Schouten heeft daarover een brief naar de Tweede Kamer gestuurd.

Tientallen wegenprojecten en nog eens tientallen dijkenprojecten lopen acuut risico op vertraging, zonder ingrijpen. Zo liggen er 630 aangevochten juridische procedures op basis van stikstof, die nu een goede kans van slagen maken.

Het gaat onder meer over de plannen om de A12 en A27 te verbreden, maar ook om de projecten van het Hoogwaterbeschermingprogramma en woningbouwplannen. Ministeries, provincies, waterschappen en gemeentes hebben de handen ineen geslagen om de impact van de uitspraak te beperken.

Binnen twee maanden

De oud-minister heeft de opdracht gekregen om binnen twee maanden met een eerste advies te komen. Daarnaast krijgt de 9-koppige commissie nog negen maanden om een definitief plan te maken en met voorstellen te komen voor een nieuwe aanpak van stikstof.

Minister Carola Schouten: “Voor de invulling van het adviescollege hebben we gekeken naar een zo breed mogelijke samenstelling van ervaring en kwaliteiten. Met Johan Remkes als voorzitter heb ik er vertrouwen in dat dit adviescollege met aanbevelingen en oplossingsrichtingen komt voor de vraagstukken die er liggen.”

Meer informatie

Leden Adviescollege Stikstofproblematiek

Kamerbrief over instelling adviescollege Stikstofproblematiek

Bron: Cobouw en Rijksoverheid