REACH-comité stelt beperkingen vast voor NMP, D4/D5 en methanol

Het REACH-comité heeft in 2017 voor drie stoffen restricties (beperkingen) vastgesteld. Het gaat om het oplosmiddel N-Methyl-2-pyrrolidone (NMP), de siloxanen D4 en D5 en methanol. Deze beperkingen zullen binnenkort in de EU-regelgeving worden opgenomen. Dat meldt de helpdesk REACH/CLP in zijn nieuwsbrief.

Restricties zijn een instrument om de gezondheid van de mens en het milieu te beschermen tegen de onaanvaardbare risico’s van chemische stoffen. Restricties worden gewoonlijk toegepast voor het beperken of verbieden van de vervaardiging, het in de handel brengen (waaronder de invoer) of het gebruik van een stof, maar kunnen ook relevante voorwaarden opleggen zoals het vereisen van technische maatregelen of specifieke etiketten.

NMP

Nederland heeft als lidstaat de beperkingsprocedure voor NMP ingeleid. Het vaststellen van de beperking voor NMP is het resultaat van een vierjarig proces. Dit proces heeft lang geduurd, omdat het een beleidsdiscussie opleverde over de vraag of een grenswaarde voor werknemers via een beperking onder REACH vastgelegd kan worden en hoe dit zich verhoudt tot grenswaarden voor werknemers die op nationaal of op Europees niveau worden afgeleid binnen Europese wetgeving voor arbeidsomstandigheden.
Bij NMP-concentraties in formuleringen van 0,3 procent en hoger gelden twee verplichtingen:

  1. De gezamenlijk vastgestelde doses zonder effect (DNEL’s) – waarbij veilig gewerkt kan worden – moeten worden opgenomen in het veiligheidsinformatieblad en de chemische veiligheidsbeoordeling.
  2. Rsicobeheersmaatregelen moeten worden genomen die zorgen dat de blootstelling van werknemers lager is dan deze DNEL’s.

D4 en D5

De stoffen D4 en D5 zijn aanwezig in veel cosmetische producten. De beperking geldt voor producten die af-, uit- of wegspoelen van het lichaam, zoals zeep, shampoo en douchegel. Wanneer deze producten de stoffen D4 en/of D5 in gehalten vanaf 0,1 procent bevatten, mogen zij na 31 januari 2020 niet meer in de handel worden gebracht. De reden voor de beperking is dat D4 enD5 slecht afbreekbare, bioaccumulerende én toxische (PBT) stoffen zijn. Deze stoffen kunnen via het afvalwater in het milieu terechtkomen en daar opgenomen worden in de voedselketen. Dit heeft mogelijk op de lange termijn een effect op het milieu. Voor “leave-on” cosmetische producten, zoals huidverzorgende crème en zalf, onderzoekt ECHA de mogelijkheden voor beperking nog.

Methanol

Het beperkingsvoorstel voor methanol gaat over deze stof in ruitenwisservloeistof. Omdat met name in Polen en Finland incidenten zijn geweest met alcoholverslaafden die ruitenwisservloeistof gebruikten als goedkoop alternatief voor drank, is het voorstel de concentratie methanol in deze producten met een overgangstermijn van twaalf maanden te beperken tot een gehalte van 0,6 procent.

Bron: Sdu/HDE
Bekijk hier de laatste nieuwsbrief van Chemische Stoffen Goed Geregeld.