Project Bio-ArbeidsHygiënische kaarten nagenoeg afgerond

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) heeft op de website van het Kennissysteem Infectieziekten en Arbeid (KIZA) geactualiseerde en nieuwe Bio-ArbeidsHygiënische (BAH) kaarten geplaatst. In totaal telt de site nu kaarten voor 49 infectieziekten. Met de BAH-kaarten geeft het NCvB bedrijfsartsen en andere arboprofessionals een kort en concreet overzicht van wat relevant is op het gebied van infectieziekten.

De kaarten bieden ook informatie over preventiemogelijkheden, waarbij een volgorde van maatregelen is aangegeven. De meest recent toegevoegde kaarten betreffen Hepatitis B, HIV, Lyme, Cholera, Difterie, Pneumokokken en Brucellose. Naast de BAH-kaarten bevat de site van KIZA een aantal registratierichtlijnen die afkomstig zijn van het NCvB en informatie voor (zaken)reizigers. Recent zijn ook vaccinatie-adviezen opgenomen voor risicosituaties in werk.

Bron: Sdu HSE en Beroepsziekten.nl