Pilot gezamenlijke inspecties IGZ en Inspectie SZW

De kwaliteit van de verpleegzorg is sterk afhankelijk van de medewerkers op de werkvloer. Hoe beter de omstandigheden waarin ze werken, hoe beter de kwaliteit van zorg. Verpleeghuizen krijgen inspecteurs op bezoek van twee inspectiediensten. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de zorg, de Inspectie SZW controleert op de arbeidsomstandigheden van de medewerkers. In een pilot gaan de twee inspecties gezamenlijk op inspectiebezoek.

Waar kijken de inspecteurs naar?

Dit najaar gaan de Inspectie SZW en de IGZ samen bij twintig verpleeghuizen op bezoek. Zij gaan daar vooral de psychogeriatrische afdelingen inspecteren. De thema’s bij deze inspecties zijn:

  • de sociale veiligheid. Voor zowel de cliënten als de medewerkers.
  • de inzet en deskundigheid van personeel. Is de werkdruk acceptabel en zo niet, wat zijn hiervan de gevolgen voor de zorg en voor de medewerkers?
  • het omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen.

De inspecties worden onaangekondigd uitgevoerd.

Iedere inspectie houdt eigen verantwoordelijkheid

Bij deze bezoeken toetsen beide inspecteurs gezamenlijk de kwaliteit van zorg in relatie tot de werkomstandigheden van de medewerkers. Maar elke inspectie houdt zijn eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Daarom ontvangt de instelling na afloop van het bezoek de gebruikelijke terugkoppelingen vanuit beide inspecties afzonderlijk. Het rapport wordt niet gepubliceerd zoals gewoonlijk bij de IGZ. Maar als de zorg niet op orde is, wordt er wel gewoon gehandhaafd.

Wat willen de inspecties bereiken?

Goede werkomstandigheden en goede kwaliteit van zorg hangen samen. De inspecties willen met deze pilot bereiken dat bestuurders van verpleeghuizen meer op deze relatie gaan sturen, als ze dat nog niet doen. Wanneer bestuurders maatregelen nemen om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren, is het wenselijk dat ze daar ook het arbo-beleid in betrekken en verder verbeteren. En andersom.

Begin 2017 evaluatie

Samen op bezoek gaan is nieuw voor beide inspecties. In 2017 evalueren de inspecties de pilot. Daarin betrekken ze nadrukkelijk de ervaringen van medewerkers en het management van de bezochte instellingen. De inspecties maken en publiceren hierover een rapport. Hierna beslissen ze of ze verder zullen gaan met gezamenlijke bezoeken.

Het gezamenlijke inspectieproject is onderdeel van het programma Waardigheid en Trots van het ministerie van VWS