Organisaties leren vaak te weinig van rampen en crises

Publieke organisaties leren vaak te weinig van een crisis, constateert bestuurskundige Wout Broekema. Medewerkers dragen informatie dikwijls niet goed over waardoor lessen vergeten worden. Broekema is woensdag gepromoveerd aan de Universiteit Leiden.

Broekema heeft onderzocht waarom sommige organisaties wel goed leren van een crisis en andere niet, nauwelijks of laat. Hij analyseerde onder andere ruim zestig crises in Nederland die tussen 2000 (vuurwerkramp Enschede) tot en met 2012 (Facebookrellen in Haren) plaatsvonden en daarnaast onderzocht hij vier grensoverschrijdende rampen in Europa.

Organisatiecultuur

Een open organisatiecultuur blijkt essentieel: medewerkers moeten fouten kunnen en durven toe te geven om te leren. Ook de mate van “politisering” – heeft de leiding veel strategische aandacht voor de crisis? – is volgens de promovendus cruciaal. ‘Opvallend is dat informatie vaak niet op de juiste plek aankomt. Veel kennis verdwijnt door reorganisaties of omdat de betrokken experts de organisatie vrijwillig verlaten vanwege een andere baan. Het gaat er dus vooral om of eerder eerdere getrokken lessen niet vergeten worden.’

Checklist

Door de chaos, tijdsdruk en gebrekkige informatie is het lastig om al tijdens een crisis te leren wat precies beter kan, ‘maar daar valt wel de meeste winst te behalen’. Broekema adviseert organisaties in de evaluatie ook elementen van eerdere crises mee te nemen en tevens te kijken naar crises die net goed afliepen. ‘Juist dan kunnen patronen worden onderscheiden en zijn organisaties in staat om hun reactie op toekomstige crises sterk te verbeteren. De lessen uit meerdere crises en oefeningen kunnen omgezet worden in een adequate checklist voor medewerkers. Ofwel, verspil nooit een goede crisis.’

Bron: Universiteit Leiden 

HSE.Sdu.nl