Opslag lithium-ion batterijen: nieuwe richtlijn in 2020 klaar

Steeds vaker maken we gebruik van producten met daarin lithium-ion batterijen. Verkopers en tussenhandelaren willen deze producten op een veilige manier opslaan. Maar hoe moeten zij dat doen? De PGS-organisatie gaat een nieuwe richtlijn opstellen waarin beschreven staat hoe dat veilig kan.

Het gebruik van lithium-ion batterijen neemt de laatste jaren sterk toe. Denk aan batterijen in auto’s, fietsen, elektrische sigaretten, laptops en telefoons, maar ook aan buurtbatterijen. Dit brengt gevaren met zich mee. Zo ontstond er vorig jaar een grote brand in de Stella fietsenfabriek. Bij brand kunnen er giftige gassen vrijkomen. Op dit moment is er nog maar weinig wet- en regelgeving voor lithium-ion batterijen. Daarom is de PGS-beheerorganisatie gevraagd een richtlijn hiervoor te schrijven.

Waarover gaat de richtlijn?

De nieuwe PGS-richtlijn geeft eisen voor het veilig opslaan van grote hoeveelheden lithium-ion batterijen op slaat. Daarnaast wordt beschreven hoe je op een veilige manier met buurtbatterijen moet omgaan. Buurtbatterijen zijn aan elkaar gekoppelde lithium-ion batterijen om energie in op te slaan en vervolgens om elektriciteit te leveren. Verenigingen van bewoners bijvoorbeeld gebruiken deze buurtbatterijen om zonne-energie in op te slaan. De buurtbatterijen kunnen gevaarlijk zijn door het gebruik van gevaarlijke stoffen in de batterijen en door hoge spanning.

Gratis whitepaper

Visie op veilig gebruik en opslag van lithiumbatterijen

Voor wie is de richtlijn handig?

De richtlijn is nuttig voor:

  • bedrijven die lithium-ion batterijen opslaan;
  • bedrijven die buurtbatterijen bouwen en installeren;
  • woningbouwverenigingen of verenigingen van bewoners;
  • ingenieurs- en adviesbureaus;
  • gemeentes en omgevingsdiensten die vergunningen maken voor deze bedrijven;
  • de brandweer die advies geeft over hoe je veilig lithium-ion batterijen opslaat.

Als de PGS-richtlijn klaar is zal de Omgevingswet naar de richtlijn gaan verwijzen. Ook de Arbeidsomstandighedenwetgeving zal naar maatregelen in deze PGS gaan verwijzen. De PGS-richtlijn is dan een belangrijk middel om aan de wetgeving te voldoen.

Wanneer is de richtlijn klaar?

Het PGS-team dat de PGS-richtlijn gaat schrijven start in april 2019. Eerst worden de gevaren beschreven en daarna komen de maatregelen aan de orde die bedrijven moeten treffen om te zorgen dat er niets mis gaat. Naar verwachting wordt de PGS eind 2020 gepubliceerd.

Bron: Brandveilig.com