Oproep CNV: Het is wèl tijd voor meer Inspectie SZW

Verantwoordelijk minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de Inspectie SZW, de vroegere arbeidsinspectie, nu niet uitbreiden. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer in aanloop naar de begrotingsbehandeling voor 2017 van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van volgende week. CNV voorzitter Maurice Limmen roept hem op dit besluit te heroverwegen.

In de brief staat dat: “het niet mogelijk is een eenduidig en kwantitatief onderbouwd antwoord te geven op de vraag of de capaciteit van de Inspectie SZW toereikend is, omdat daarvoor niet de juiste informatie beschikbaar is en omdat een politiek vastgestelde norm ontbreekt.”
Wel wil de minister er over nadenken de tijdelijke capaciteit die de Inspectie SZW tot en met 2018 beschikbaar heeft (36 fte), permanent te maken. Deze 36 fte is er gekomen als gevolg van afspraken in het Sociaal Akkoord tussen werkgevers en vakbonden in het kader van de aanpak van schijnconstructies en de ondersteuning van sociale partners bij het toezicht op de cao-naleving.
CNV-voorzitter Maurice Limmen: “Dat laatste is natuurlijk positief, maar volstrekt onvoldoende. Vorige week nog constateerde het CNV op basis van antwoorden van de minister zelf dat de Inspectie met minimaal 160 fte moet worden uitgebreid om überhaupt de komende jaren hetzelfde te kunnen doen als voorgaande jaren. En wat mij betreft is die informatie waarom de Inspectie versterkt moet worden dus wel degelijk aanwezig. Inspectieonderzoeken worden steeds ingewikkelder en juridisch gecompliceerder, er zijn fors meer ongevallen en sowieso neemt het aantal bedrijven en werkenden simpelweg toe.”

In zijn brief aan de Kamer reageert de minister ook op het WOB-verzoek dat het CNV heeft gedaan naar de zogenaamde ‘uitvoeringstoetsen’. Bij elke nieuwe wet of regel vanuit het ministerie doet de Inspectie een dergelijke toets waarbij ook wordt aangegeven hoeveel Inspectiecapaciteit er nodig is om een nieuwe wet goed te kunnen uitvoeren. Die uitvoeringstoetsen zijn echter geheim. Limmen: “Dat is niet goed, vooral niet als het gaat om de capaciteitsmogelijkheden van de Inspectie. De minister heeft nu toegezegd voor dat deel van deze uitvoeringstoetsen het CNV inzage te willen verschaffen. Wanneer dat precies zal zijn is nu nog niet te zeggen, maar we zijn in principe positief over deze toezegging.”

Bron: CNV