Openbaar conceptadvies over gespoten PUR-schuimisolatie en gezondheid

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de Gezondheidsraad gevraagd te adviseren over gespoten PUR-schuimisolatie en de gezondheid van bewoners en bij de opstelling van dit advies de bouwsector en bewoners te betrekken. Aan het begin van het proces heeft de Commissie Gespoten PUR-schuim een hoorzitting gehouden om deskundigen en belanghebbenden de gelegenheid te geven hun kennis en ervaringen met de commissie te delen. Inmiddels heeft de commissie haar conceptadvies en twee achtergronddocumenten opgesteld. Zij nodigt deskundigen en belanghebbenden nu uit om hierop te reageren.

Download ‘conceptadvies Gespoten PUR-schuimisolatie en gezondheid’1/3

Download ‘concept-achtergronddocument Overzicht van studies naar blootstelling en studies naar gezondheidsklachten na woningisolatie met gespoten PUR-schuim’2/3

Download ‘concept-achtergronddocument Gevaaraanduidingen en blootstellingslimieten voor grondstoffen van gespoten PUR-schuim’3/3

De commissie zal het ontvangen commentaar bespreken en, waar zij dit van belang acht, verwerken in het definitieve advies en de achtergronddocumenten. Het definitieve advies zal worden aangeboden aan de minister van BZK. Op het moment van publicatie zullen ook de ontvangen commentaren met naam van indiener en de reactie van de commissie daarop openbaar worden gemaakt via de website van de Gezondheidsraad.

De commentaren kunnen tot 4 september 2020 worden gestuurd aan dr. M.J. Alssema  via mj.alssema@gr.nl.

Zie ook