Ontruimingsoefening op school bepaald geen sinecure

Het oefenen van ontruimingen op scholen blijkt in de praktijk soms lastig. En dat heeft zeker niet altijd met de onstuimige leerlingen te maken. Leraren laten een oefening vaak aan zich voorbij gaan als ze bijvoorbeeld een toets aan het afnemen zijn. Zeven tips om dit stukje brandveiligheid weer op de rit te krijgen.

 • Laat leraren een actieve rol spelen
  Het is belangrijk dat leraren het gevoel hebben dat zij onmisbaar zijn voor de brandveiligheid van de leerlingen. Dat is daadwerkelijk ook zo. Betrek ze daarom ook bij evaluaties. Leraren zien wellicht nieuwe dingen tijdens de oefening en bovendien creëer je zo meer draagvlak voor toekomstige ontruimingsoefeningen.
 • Organiseer een thema-avond voor leraren..
  Door het organiseren van een avond in het kader van brandveiligheid benadruk je het belang hiervan. Leraren kunnen op een laagdrempelige wijze meer kennis opdoen.
 • ..en één voor leerlingen
  Het inplannen van een dag of dagdeel in het teken van (brand)veiligheid maakt leerlingen bewust van gevaren, zowel voor preventie als tijdens incidenten. Het is ook een goed moment om een brandoefening te houden.
 • Oefen ook eens aan tafel
  Door middel van een table-top ontruimingsoefening, waarbij je aan tafel gebruik maakt van bijvoorbeeld legopoppetjes of schetsen, vergroot je op een andere manier het inzicht in de ontruimingspraktijk.
 • Ontruimingsoefeningen vergen planningsvermogen
  We weten allemaal dat docenten tegenwoordig onder veel druk staan. Maak het ze niet nog moeilijker door een ontruimingsoefening tijdens een toetsmoment in te plannen. Dit vergt wel wat planningsvermogen. Een maandag na een vakantie kan een goed moment zijn, omdat dan weinig toetsen worden afgenomen.
 • Ga het gesprek aan
  Ontruimingsoefeningen zijn bij wet verplicht. Als er leraren zijn die veel weerstand bieden, is het belangrijk om met hen in gesprek te gaan.
 • En als dat niet helpt: kaart het aan bij de directie
  Als leraren zich blijven verzetten, is het helaas noodzakelijk om dit aan te kaarten bij de directie.

Bron: alfagroup en Brandveilig.com