NVvA draagt bij aan preventie van beroepsziekten door gevaarlijke stoffen

De Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA) wil – als de beroeps- en kennisvereniging– haar steentje bijdragen aan de preventie van beroepsziekten door gevaarlijke stoffen. “Door kennis te ontwikkelen en over te dragen wil de NVvA het aantal beroepsziekten helpen terugdringen”, aldus Theo-Jan Heesen, bestuurslid van de NVvA.

“Als beroepsvereniging kunnen wij het beste ondersteunen in de vorm van informatievoorziening en kennisoverdracht. Dit willen we op een aantal manieren doen. Zo willen we activiteiten gaan organiseren voor verschillende doelgroepen, waaronder mbo-studenten, zzp’ers en preventiemedewerkers. Dit doen we in samenwerking met organisaties die in het desbetreffende veld werkzaam zijn, zoals de MBO Raad in het onderwijs.

Daarnaast willen we de bestaande instrumenten voor arbozorg verbeteren. We gaan kijken hoe we de inzet van risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) kunnen verbeteren zodat het meer bijdraagt aan preventie van beroepsziekten. Op basis van de onderzoeksresultaten zullen we trainingen ontwikkelen, deze testen en verbeteren, en zo kunnen we onze kennis over veilig werken laten groeien.”

Wil je meer weten over het NVvA en haar werkzaamheden? Ga dan naar www.arbeidshygiene.nl.