NPR 2576:2018 is gepubliceerd

Op 8 mei jl. is de nieuwe praktijkrichtlijn voor functiebehoud transmissiewegen gepubliceerd, de NPR 2576:2018.

De bestaande richtlijn dateert nog uit 2005 en met de komst van recente nieuwe versies Normen (NEN 2535 / NEN 2575), was het ook tijd voor een nieuwe versie van de NPR 2576.

De NPR 2576 beschrijft hoe een transmissieweg (bekabeling, ophanging en montage) bij brand kan voldoen aan de gestelde prestatie-eis, welke voortkomt uit bijvoorbeeld de NEN 2535:2017.

Doel functiebehoud

Een transmissieweg is gedefinieerd als een verbinding tussen installatieonderdelen (de behuizing van onderdelen), die dient voor overdracht van informatie en/of energie. Afhankelijk van de toepassing van de transmissieweg, is functiebehoud vereist gedurende 30, 60, 90 of 120 minuten. Het doel van functiebehoud is dat er bij brand gedurende de voorgeschreven tijd geen functionaliteit uitvalt van aangesloten componenten door verstoring van de transmissieweg.

Meer informatie

Voor het aanschaffen van de NPR ga naar de website van NEN of neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391. Voor inhoudelijke informatie: Marc Mergeay, consultant Bouw & Installaties, telefoon 015 2 690 367.