Norm voor ontruimingsalarminstallaties gepubliceerd

NEN heeft de herziene NEN 2654-2 ‘Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties – Deel 2: Ontruimingsalarminstallaties’ gepubliceerd. De norm is aangepast aan de inzichten en technologieën van deze tijd.

Een ontruimingsalarminstallatie in een gebouw kan alleen effectief blijven functioneren wanneer de betrokken beheerder ervoor zorgt dat het beheer, de controle en het onderhoud van de installatie op de juiste wijze plaatsvinden. NEN 2654-2 geeft de nodige aanwijzingen en eisen die in dit verband dienen te worden aangehouden.

Aanpassingen

De laatste uitgave van de norm dateert van december 2004. De belangrijkste aanpassingen en wijzigingen zijn: de definities uit de delen van NEN 2575 zijn verwijderd; de taak van de beheerder is aangepast; de uit te besteden taken van de beheerder zijn beter benoemd; de taken van de onderhouder zijn daar waar mogelijk als prestatie-eis omschreven; een modelonderhoudsplan is toegevoegd; een modelrapport van periodieke controle door de beheerder is toegevoegd; een modelrapport van onderhoud door de onderhouder is toegevoegd; er is een richtlijn opgenomen voor beheer, controle en onderhoud op afstand; er is een richtlijn opgenomen voor maatregelen bij het uitschakelen van (delen van) de ontruimingsalarminstallatie.

Meepraten

Als belanghebbende partij kunt u meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied. De normcommissie ‘Brandmeldsystemen’ houdt zich bezig met branddetectie, brandalarmsystemen en ontruimingsalarmsystemen die in of rond gebouwen of bouwwerken worden toegepast. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar bi@nen.nl. , www.nen.nl

Bron: brandveilig.com / NEN