Norm risicobenadering grote brandcompartimenten beschikbaar

Hij is beschikbaar. NEN heeft de norm risicobenadering grote brandcompartimenten gepubliceerd (NEN 6079).

De norm NEN 6079 ‘Risicobenadering grote brandcompartimenten’ is bedoeld voor de beoordeling van brandcompartimenten die groter zijn dan de maximale toegelaten omvang volgens de prestatie-eisen van het Bouwbesluit 2012. Deze nieuwe norm is van belang voor de industrie, utiliteitsbouw en winkelbouw.

Risicobenadering grote brandcompartimenten
“De norm beschrijft een probabilistische bepalingsmethode voor brandbeheersing en -beperking op basis van risicobenadering en fysische brandmodellering”, schrijft NEN. “Gebruikmakend van het gelijkwaardigheidsbeginsel (Bouwbesluit 2012 – artikel 1.3), kan met NEN 6079 worden getoetst of grote brandcompartimenten voldoet aan de functionele eisen ter beperking van branduitbreiding naar belendende percelen (Bouwbesluit 2012 – artikel 2.81/2.87) voor nieuwbouwsituaties en bestaande bouw.”

Vluchtveilig
Compartimentering is ook van toepassing bij de vluchtveiligheid, stelt NEN. “Wanneer de vluchtveiligheid redelijkerwijs is verzekerd en de kans op branduitbreiding naar buurpercelen afneemt, neemt de noodzaak voor interne brandcompartimentering af. Dit is een van de grondslagen van deze nieuwe norm.”

Bron: Brandveilig.com