Norm beschermende kleding tegen tekenbeten gepubliceerd

De NEN heeft de norm NEN 8333 “Beschermende kleding – Bedekkende kleding die helpt te beschermen tegen tekenbeten en fabrieksmatig behandeld is met permethrine” gepubliceerd.  De norm is geschreven voor fabrikanten van de kleding en is ontwikkeld op initiatief van belanghebbenden in de markt

Beroepsziekte

Teken zijn een potentieel risico voor werknemers en recreanten in het groen, zoals in natuurgebieden, het bos, parken en tuinen. Wanneer iemand tijdens het werk de ziekte van Lyme oploopt, is er sprake van een beroepsziekte. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever en de werknemer om tekenbeten te voorkomen. Kleding die helpt beschermen tegen tekenbeten is hiervoor een hulpmiddel. De norm NEN 8333 omschrijft de kwaliteitseisen voor deze kleding en hoe deze kleding gebruikt en onderhouden moet worden. De eisen die zijn vastgelegd in NEN 8333 zijn met name relevant voor fabrikanten en leveranciers van de kleding. Voor werkgevers en werknemers is duidelijk dat kleding die aan de norm voldoet veilig en effectief is. Daarbij is het belangrijk dat de kleding op de juiste manier wordt onderhouden door gebruikers.

PBM

Op basis van NEN 8333 wordt een Europese norm ontwikkeld binnen de technische commissie voor beschermende kleding. Het streven is om een geharmoniseerde norm te maken die overeenstemming aantoont met de Europese wetgeving voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit project start in april.

Bron: NEN

SDU Hse