Nieuwe uitgave ‘Vervoer gevaarlijke stoffen kenbare gebreken ketelwagens’

Een incident bij het vervoer van gevaarlijke stoffen, hoe gering ook, kan al snel leiden tot grote maatschappelijke onrust en overlast. Denk aan het stilleggen van het treinverkeer en het ontruimen van stations. Daarom spannen de chemische industrie en vervoerders zich continue in om incidenten bij het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor tot een minimum te beperken.

De VNCI heeft in samenwerking met goederenvervoerder DB Cargo een geactualiseerde versie uitgebracht van de publicatie ‘Vervoer gevaarlijke stoffen kenbare gebreken ketelwagens’. In deze uitgave, worden de vele technische details en voorschriften voor een veilig vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor op een toegankelijke manier toegelicht. Deze publicatie is alleen digitaal beschikbaar en verschijnt dit keer niet op papier.

De publicatie is hier te downloaden.

Wat doen we nog meer?
Bovengenoemde uitgave is onderdeel van een breder pakket aan activiteiten van de VNCI en DB Cargo in samenspraak met ProRail en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT):

  • Organiseren van bijeenkomsten voor bedrijven om de awareness te vergroten, best practices uit te wisselen en samen te kijken naar verdere oplossingen.
  • Overleg met overheden en andere, relevante stakeholders. Onder meer over aanpassing van de meldingsprocedure van alarmering bij incidenten. Dit om te voorkomen dat er te snel loos alarm wordt geslagen.
  • Maken van een brochure over het gebruik van juiste pakkingen om een druppellekkage te voorkomen

Daarnaast hebben de chemische industrie en de Nederlandse spoorsector in 2012 het convenant ‘warme BLEVE vrij samenstellen en rijden van treinen’ ondertekent, dat toeziet op een fysiek gescheiden vervoer van brandbare gassen en brandbare vloeistoffen in één trein.

Meer informatie
Als u opmerkingen of vragen heeft over dit onderwerp, de nieuwe uitgave of suggesties heeft voor onderwerpen in een volgende update, neemt u dan vooral contact op met Macco Korteweg Maris, beleidsmedewerker (transport)veiligheid, tel. 070 337 87 48, e-mail kortewegmaris@vnci.nl

Bron: VNCI.nl