Nieuwe inspectierichtlijn kwartsstof

Blootstelling aan kwartsstof op de bouwplaatsen in Europa moet meer aandacht krijgen, vindt de Inspectie SZW. Jaarlijks maakt de blootstelling aan schadelijke stoffen als kwartsstof op het werk 2.000 tot 3.000 dodelijke slachtoffers. Kwarts, een mineraalsoort, is vaak in hoge concentraties verwerkt in bouwstoffen. De stof is nauwelijks met het blote oog waarneembaar en komt vrij bij bewerking van het materiaal.

Langdurige blootstelling aan kwartsstof kan longkanker veroorzaken. De stof is extra gevaarlijk omdat de beschadiging van de longen doorgaat, ook als de werknemer er niet meer mee werkt.

Aandacht blootstelling moet normaal worden

De wettelijke grenswaarde voor een 8-urige werkdag is 0,075 mg/m3. Zeker in de afbouw- en onderhoudssector is die waarde snel overschreden. Nathan Kuper, specialist van de Inspectie SZW, vindt het aantal mensen dat overlijdt aan de gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen zoals kwartsstof nog te groot. “Aandacht voor de blootstelling aan kwartsstof op bouwplaatsen in Nederland en heel Europa moet net zo normaal worden als de aandacht die we al schenken aan veiligheid.”

Nederlandse grenswaarde lager dan richtlijn

De nieuwe Europese richtlijn voor arbeidsinspecties moet bijdragen aan de bewustwording van de gevaren van kwartsstof. De richtlijn geeft uitleg over de gevaren van kwartsstof en bevat regelgeving en praktische informatie. En er staan veertien concrete situaties in beschreven, met duidelijke foto’s die aangeven hoe je wel en hoe je niet moet werken.’ Kuper wijst er expliciet op dat de grenswaarde in de richtlijn hoger ligt dan die in Nederland: 0,1 mg/m3 in de richtlijn tegenover 0,075 mg/m3 in Nederland.

Toch overschrijding door foute werkwijze

We gaan niet tornen aan de Nederlandse grenswaarde, zegt Kuper. “Je moet de richtlijn zien in de context van een Europa waarin nog grote verschillen bestaan tussen de bouwplaatsen in de verschillende lidstaten. In een aantal landen is het een mijlpaal als ze die 0,1 mg/m3 werkelijk halen. Daarbij is de Nederlandse grenswaarde wel lager, maar de manier waarop we werken zorgt er nog steeds voor dat we die norm in veel situaties ruimschoots overschrijden.”

Bron: Inspectiefocus Gevaarlijke Stoffen, Arboonline.nl