Nieuw stappenplan breedplaatvloeren: De problemen zijn nog veel groter dan gedacht

Er moeten nog veel meer gebouwen met breedplaatvloeren worden onderzocht dan gedacht. Dat blijkt uit het nieuwe stappenplan dat minister Ollongren woensdagmiddag naar de Tweede Kamer stuurde.. Onderzoek wijst uit dat er meer aan de hand is dan de gladde voegen die niet zijn opgeruwd.

Panden met breedplaatvloeren die volgens het eerste stappenplan als voldoende veilig werden aangemerkt (de categorie blauw), moeten volgens de nieuwe rekenregels alsnog worden onderzocht. Dat komt volgens Simon Wijte van bureau Hageman doordat het bezwijkmechanisme van de breed- en bollenplaatvloeren toch wat gecompliceerder is dan aanvankelijk gedacht. Niet alles is terug te voeren op een gebrekkige hechting tussen de breedplaat en het beton dat daar in het werk bovenop wordt gestort. De lengte van de koppelstaven blijkt ook een grote rol te spelen, net als de diepte waarop de tralieligger in het beton van de breedplaat is verankerd. Dat speelt zowel bij vloeren met zelfverdichtend beton dat niet is opgeruwd, als bij breedplaat- en bollenvloeren van traditioneel beton.

Bezwijkmechanisme rond de voeg is gecompliceerder dan gedacht

“De combinatie van die twee factoren, is bepalend voor de sterkte van een voeg”, vertelt de directeur van bureau Hageman die ook deeltijd hoogleraar is in Eindhoven. “En dat is niet meer, zoals we tot voor kort dachten terug te brengen tot één getal, de afschuifsterkte. Het ligt  gecompliceerder. Er moeten echt constructeurs aan te pas komen om voor individuele gebouwen vast te stellen of ze aan deze norm voldoen of niet. Er zal opnieuw een serieuze inventarisatie-operatie nodig zijn.”

De nieuwe inzichten zijn gebaseerd op onderzoeken uitgevoerd in onder andere het Structures Laboratory van de TU Eindhoven. Daar zijn in opdracht van het Betonhuis en van BAM experimenten uitgevoerd om te kijken waar het probleem nu precies schuilt. “De bevindingen raken alle breedplaatvloersystemen en zeker niet alleen die van BubbleDeck, de vloer die bij de ingestorte parkeergarage in Eindhoven werd toegepast”, benadrukt Wijte. “Dat hebben TNO en wij altijd al gezegd, maar dat komt nog duidelijker naar voren in de nieuw uitgevoerde onderzoeken.”

Uit Deens onderzoek van 2003 bleek al hoe gevoelig de voeg is

Er was afgelopen anderhalf jaar bovendien tijd om buitenlandse literatuur na te slaan om te kijken wat er elders in de wereld aan onderzoeken is uitgevoerd naar de voegen van breedplaatvloersystemen.  Samenvattingen ervan zijn te vinden in het rappport. Wijte was vooral getroffen door een onderzoek van de Technische Universiteit Denemarken dat al werd uitgevoerd in 2003.  Daarin kwam al duidelijk naar voren hoe gevoelig het detail van de voeg is. In de Deense experimenten bezweek de voeg op precies dezelfde manier als in zijn eigen laboratorium van de TU/e waar hij naar aanleiding van de instorting in Eindhoven proefstukken produceerde en in de testbank legde.  Zeker als de voeg bloot stond aan een groot moment bij een grote overspanning, was het detail heel kritisch.

“Als betonbranche mogen we ons echt wel aanrekenen, dat we niet eerder acht hebben geslagen op dat onderzoek. Hoewel ik ook niet meer precies kan reconstrueren hoe openbaar dat onderzoek was en of het niet pas in de nasleep van de instorting in Eindhoven naar voren is gebracht.” Wijte is er nog niet in geslaagd contact te leggen met de Deense onderzoeker in kwestie. Die werkt niet meer aan de universiteit.

Adviesbureaus en constructeurs  zullen opnieuw flink aan de bak moeten

Hoe groot de maatschappelijke opgave precies is, waar de Nederlandse bouw nu voor staat, durft Wijte niet te zeggen. “Maar hij is in elk geval flink, zoals de minister ook benadrukt in de begeleidende brief naar de Tweede Kamer.” Alle gemeenten hebben ook een brief gekregen en is gevraagd de inventarisatie opnieuw op te pakken.

Wijte heeft de indruk dat vooral de eigenaren van publieke gebouwen, zoals onderwijsinstellingen, ziekenhuizen en het rijksvastgoedbedrijf hun panden na publicatie van het eerste stappenplan goed in beeld hebben gebracht. Zij zullen ook van de gebouwen in de blauwe categorie snel de benodigde informatie boven tafel hebben. Anders ligt dat, veronderstelt hij, met commerciële gebouw-eigenaren als beleggers en projectontwikkelaars. Die lijken  wat meer de kat uit de boom te hebben gekeken. “Iedereen zal nu weer aan de bak moeten.  Ingenieursbureaus en constructeurs krijgen het komende tijd druk.”

 

Bron: Cobouw.nl