Nieuw onderzoek: de ontwikkeling van verantwoord opdrachtgeverschap

Staatssecretaris Van Ark heeft het tweede onderzoek in rij naar verantwoord opdrachtgeverschap gepresenteerd aan de Tweede Kamer. De opdrachtgever heeft in veel werksituaties een grote rol op het gebied van gezond en veilig werken. Het ministerie van SZW heeft daarom de afgelopen jaren ingezet op het creëren van bewustwording en het faciliteren van opdrachtgevers bij het nemen van hun verantwoordelijkheid. Met het onderzoek wordt de ontwikkeling op dit gebied gemonitord. Het eerste onderzoek, beiden uitgevoerd door TNO, vond plaats in 2016.

Zijn opdrachtgevers zich bewust van hun verantwoordelijkheid?

Het onderzoek ‘Monitor Verantwoord Opdrachtgeverschap Gezond en Veilig Werken’, geeft antwoord op de vraag wat de huidige stand van zaken is rondom verantwoord opdrachtgeverschap en welke ontwikkelingen er zijn doorgemaakt in de beleving en associatie in de afgelopen twee jaar. De uitkomsten geven een goed beeld over de rol van opdrachtgeverschap volgens opdrachtnemers in de sectoren thuiszorg, bouw, metaal en chemie. Dit zijn sectoren waarin veel werk wordt uitbesteed.

Uit het onderzoek bleek dat 40% van de opdrachtnemers bekend is met verantwoord opdrachtgeverschap. Het beeld daarvan bestaat voornamelijk uit een opdrachtgever die maatregelen neemt om gezond, veilig en duurzaam werken mogelijk te maken en die aandacht heeft voor tijdsdruk en planning. Dit is ten opzichte van het onderzoek in 2016 onveranderd gebleven. Er is wel meer structureel overleg over gezond en veilig werken. De monitor geeft een goed beeld van verbeteringen en aandachtspunten op dit gebied.

Vervolgstappen

Al is er een lichte verbetering zichtbaar ten opzichte van de vorige meting, het is duidelijk dat er nog stappen gezet moeten worden. Voor de ontwikkeling op de lange termijn is de SER bezig met een verkenning naar de veranderende arbeidsrelaties. Deze volgt later dit jaar. Om het verantwoord opdrachtgeverschap op korte termijn te stimuleren en ondersteunen, neemt de staatssecretaris de kennis uit het onderzoek mee in gesprek met stakeholders. Daarnaast wordt met het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werken  het eigen initiatief bevorderd in sectoren, brancheorganisaties en bedrijven om vanuit goed werkgeverschap en verantwoord opdrachtgeverschap te werken aan eerlijk, gezond en veilig werk.

Lees voor alle achtergronden de kamerbrief Verantwoord ondernemerschap.