Nieuw normontwerp voor ontruimingsinstallaties

Het ontwerp van de herziene NEN 2654-2 ‘Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties – Deel 2: Ontruimingsalarminstallaties’ is gepubliceerd. De norm is aangepast aan de inzichten en technologieën van deze tijd, aldus NEN.

Tot 15 mei kunnen belanghebbenden online reageren op het ontwerp. De nieuwe norm geeft aanwijzingen en eisen die helpen bij het beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties.

Ontruimingsinstallaties
De laatste uitgave van deze norm dateert van december 2004. De belangrijkste aanpassingen en wijzigingen zijn:

  • de definities uit de delen van NEN 2575 zijn verwijderd;
  • de taak van de beheerder is aangepast;
  • de uit te besteden taken van de beheerder zijn beter benoemd;
  • de taken van de onderhouder zijn daar waar mogelijk als prestatie-eis omschreven;
  • een modelonderhoudsplan is toegevoegd;
  • een modelrapport van periodieke controle door de beheerder is toegevoegd;
  • een modelrapport van onderhoud door de onderhouder is toegevoegd;
  • er is een richtlijn opgenomen voor beheer, controle en onderhoud op afstand;
  • er is een richtlijn opgenomen voor maatregelen bij het uitschakelen van (delen van) de ontruimingsalarminstallatie.

Bron: brandveilig.com