Nieuw instrument Route naar RI&E gelanceerd

Een tool speciaal voor ondernemers die wel wat hulp kunnen gebruiken in de structurele aanpak van gezond en veilig werken: routenaar.rie.nl

Ben jij al op weg naar gezond en veilig werken?

Als ondernemer weet je hoe waardevol je medewerkers zijn voor het succes van je bedrijf. Maar, wist je ook dat je wettelijk verplicht bent om een arbobeleid te hebben en dat een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hiervoor de basis is?

Over Route naar RI&E

Ieder bedrijf met medewerkers hoort een arbobeleid te hebben. Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is hiervoor de basis. Deze verplichting is vastgelegd in de Arbowet. Route naar RI&E is een online applicatie die je op weg helpt naar een RI&E van jouw bedrijf, op de manier die jij zelf kiest. Route naar RI&E is een initiatief van het Steunpunt RI&E. Steunpunt RI&E bestaat uit FNV, MKB Nederland, CNV, VCP, Uneto-VNI, VOB, TNO en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bron: RIE.nl