Nieuw: 9 wijzigingen in de VCA

Ook interessant voor ISO 9001 gecertificeerde bedrijven

In 2017 wordt er een nieuwe VCA gepubliceerd en op 1 juli verandert de Wet op arbeidsomstandigheden. Wij hebben alvast wat wijzigingen voor je op een rijtje gezet. Zodat je er al rekening mee kunt houden tijdens het invoeren van de nieuwe ISO 9001.

Let op, dit overzicht is gebaseerd op een conceptversie van de VCA. De definitieve tekst kan hiervan verschillen.

 1.5 Interne audits

Nieuw. Net zoals in de ISO 9001 moeten er nu ook interne VCA-audits worden gehouden. Je moet binnen een periode van 3 jaar alle vragen uit de VGM checklist hebben beoordeeld.

2.1 Risico-inventarisatie en -evaluatie

Gewijzigd. Er werd in de VCA altijd een functie RIE geëist, naast de wettelijk verplichte ARBO RIE. Dit wordt nu alleen een ARBO RIE.

2.4 Persoonlijke beschermingsmiddelen

Vervallen. Het verstrekken van de PBM’s is niet meer in een aparte vraag opgenomen. Dit is opgenomen onder de RIE: je moet het dus nog wel doen.

3.6 Veiligheidspaspoort

Vervallen. Dit is vervangen door de vraag: Worden medewerkers (eigen, tijdelijke en van onderaannemers) geïnstrueerd over de regels en procedures bij opdrachtgevers en/of de inhoud van een VGM-projectplan? Dit moet kunnen worden aangetoond.

4.2 Programma voor VGM-bewustzijn en gedrag

Gewijzigd. Dit was een puntenvraag maar is nu verplicht voor VCA**: Een programma voor het bevorderen van VGM-bewustzijn en VGM-gedrag van eigen en ingehuurd personeel.

5.5 VGM projectfunctionaris

Vervallen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de nieuwe ARBO-wet waarin er meer aandacht wordt geschonken aan de preventiemedewerker.

6.0 Milieuzorg

Dit hoofdstuk is geheel vervallen.

7.1 Werkplekinspecties

Gewijzigd. Directieleden voeren nu minstens 1 x per kwartaal een werkplekinspectie uit op een werklocatie. Dit verandert dus van minimaal 2 naar minimaal 4 x per jaar.

10.2 Beoordeling en selectie onderaannemers

Gewijzigd. Dit is nu verplicht voor VCA**. Het gestructureerd beoordelen en bijhouden van onderaannemers op VGM-prestaties. Dit kun je mooi combineren met de leveranciersbeoordeling uit de ISO 9001.

Bron: Wendy Lemmens