‘Niet altijd zeker of er BHV is’

Steeds meer bedrijven beknibbelen op de BHV (bedrijfshulpverleners). Zo blijkt uit het Nationale Veiligheidsbarometer van Securitas dat één op de vijf bedrijven geen BHV in huis heeft.
Bij vier op de tien bedrijven zijn er niet voldoende BHV’ers op de werkvloer. En voor meer dan de helft geldt dat het op de werkvloer niet altijd zeker is of er BHV’ers zijn.

De Nationale Veiligheidsbarometer  vanSecuritas wordt ieder jaar uitgevoerd door onderzoeksbureau Mulitscope. Hiermee krijgt Securitas inzicht in de ontwikkelingen in de markt.

Lees ook 15 x beter noodhulp organiseren

BHV
BHV’ers zijn getraind om veilig en effectief met hulpverleningsmiddelen om te gaan. Zij weten bijvoorbeeld welk noodplan het bedrijf hanteert en wat iedere werknemer moet doen. “Als zij bij noodsituaties niet aanwezig zijn, ontbreekt essentiële kennis”, aldus Thijs van Rooden, Branch Manager Safety bij Securitas. Een medewerker wordt BHV’er als hij het BHV-diploma op zak heeft.

AED
Ook ontbreekt bij veel bedrijven voldoende medische bedrijfshulpverleningsmiddelen, zoals een AED of een EHBO-koffer. Drie procent geeft aan geen enkel bedrijfshulpmiddel in huis te hebben. Bijna de helft van de middelgrote bedrijven beschikt wel over een AED. Voor de kleine bedrijven tot tien werknemers is dit slecht één op de vijf. Van Rooden: “Ondanks dat een AED niet verplicht is, is het wel verstandig om er één te hebben. Juist door te oefenen en vertrouwd te raken met het apparaat neemt het gevoel van veiligheid toe.”

EHBO
Eén op de vijf bedrijven blijkt ook geen verbandkoffer te hebben terwijl zich bij een op de tien bedrijven het afgelopen jaar een medisch ongeval voordeed.

Bron: brandveilig.com