NEN publiceert ergonomische eisen kantoorwerkplekken in het kader van COVID-19

Door COVID-19 werken veel mensen sinds half maart thuis en zijn kantoren veelal (deels) gesloten. Om mensen weer op kantoor te kunnen laten werken, moeten ruimtes anders worden ingericht of ingedeeld. Daarom heeft NEN nu een NEN-spec met ergonomische eisen voor de oppervlakte en inrichting van kantoorwerkplekken in het kader van COVID-19-maatregelen gepubliceerd. Het document is vrij beschikbaar.

In de bestaande normen en richtlijnen voor werkplekken wordt geen rekening gehouden met 1,5 meter afstand houden op de kantoorwerkplek. Werkgevers en gebouwbeheerders hebben behoefte aan heldere afspraken en aanbevelingen. De NEN-spec geeft aanbevelingen voor de specifieke situaties van kantoorwerkplekken. Het is opgesteld door een taskforce bestaande uit afgevaardigden van meerdere NEN-normcommissies, marktpartijen en experts.

Inhoud

Uitgangspunt van deze NEN-spec is het reduceren van de besmettingskans door COVID-19, zowel direct door mens-mens contact als indirect door mens-omgevingscontact. Hierbij komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Arbeidsomstandigheden en RI&E;
  • Vloeroppervlakte algemeen;
  • Toegang en doorgang in een kantoorvertrek;
  • Aanbevelingen met betrekking tot gedragsregels;
  • Bewegingsruimte;
  • Scheidingswanden;
  • Vluchtroutes en nooddeuren;
  • Fysische factoren;
  • Voorbeeldberekeningen;
  • Bijzondere ruimtes.

Wat is een NEN-spec?

Met behulp van het netwerk van normalisatie, draagt NEN graag bij aan het snel op gang brengen van de samenleving en economie. Een NEN-spec biedt een snelle en praktische oplossing voor een specifieke behoefte van de maatschappij.

Een NEN-spec is een nieuwe vorm van vastgelegde afspraken. Het komt tot stand via een zogenaamde ‘fast track’ procedure. Hiermee kunnen, voor en door de markt, binnen enkele weken, breed gedragen afspraken en richtlijnen worden opgesteld. Het heeft geen verplichtend karakter en is maximaal zes maanden geldig. De NEN-spec zal worden geactualiseerd als nieuwe inzichten of ontwikkelingen daarom vragen.

Rol van NEN

NEN faciliteert, als onafhankelijke partij, de totstandkoming van breed gedragen afspraken en brengt marktpartijen en experts samen om die afspraken vast te leggen. Voor kantoorwerkplekken en –meubilair beheert NEN al normen waarbij inhoudelijke experts betrokken zijn. Daarnaast is NEN onderdeel van het internationale normalisatienetwerk waarin collega-instituten, samen met markpartijen, bezig zijn met hetzelfde vraagstuk en worden oplossingen wereldwijd gedeeld.

Update 8 juni 2020

Op 8 juni is een nieuwe versie gepubliceerd, versie 1.1. In deze nieuwe versie zijn een aantal correcties en verbeteringen zijn aangebracht. In tabel 2 is de oppervlakte voor een medewerker op een enkele werkplek gecorrigeerd en in Bijlage A zijn de aanbevelingen voor ventilatie nader gespecificeerd en is de verwijzing naar NEN-EN 16798-1 gecorrigeerd.

Downloaden

Voor meer informatie, zie www.nen.nl/kantoorwerkplek. De NEN-spec ‘Kantoorwerkplekken, ergonomische eisen voor de oppervlakte en indeling in het kader van de COVID-19 maatregelen’ kan, na het aanmaken van een account, kosteloos worden gedownload in NEN Connect.

Meer informatie

Meer weten over de rol van NEN en de oplossingen die we bieden in deze uitzonderlijke periode van COVID-19? Kijk op de webpagina nen.nl/covid-19

Meer informatie over deze NEN-spec? Neem dan contact op met de klantenservice, e-mail klantenservice@nen.nl.