NEN-normen brand- en ontruimingsalarminstallatie vernieuwd

Onderstaande NEN-normen zijn in 2017-2018 vernieuwd en geactualiseerd. Deze normen zijn van belang voor het onderhouden, installeren en projecteren van brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie. Wat zegt het Bouwbesluit 2012 er nu precies over en waarom is het verstandig om voor gecertificeerde installatie- en onderhoudsbedrijven te kiezen?

Op 1 december 2017 is de laatste versie van de NEN 2535:2017 gepubliceerd. Deze nieuwe versie vervangt de oude versie NEN 2535:2009/C1:2010-06 nl. Met deze norm zijn een aantal zaken met betrekking tot normering en praktijkervaring aangepast.

Voor de ontruimingsalarminstallaties is de NEN 2575 van kracht, deze bestaat thans uit 5 delen. Voor de ontruimingsalarminstallatie type A (deel 2) en type B (deel 3) zijn in 2018 aanvullingen geschreven. Hier worden onder andere zaken verduidelijkt ten aanzien van hoe om te gaan met functiebehoud in een ringleiding en spraakverstaanbaarheid bij type B+ installaties.

Voor het onderhoud van een ontruimingsalarminstallatie geldt de NEN 2654 deel 2. Deze norm is in 2018 vernieuwd en is nu op dezelfde wijze opgebouwd als de NEN 2654 deel 1 (onderhoud aan brandmeldinstallaties). https://www.copla.nl/copla-nieuws/norm-voor-ontruimingsalarminstallaties-gepubliceerd/

Een norm is pas geldig indien deze aangewezen wordt door het Bouwbesluit; alle hiervoor genoemde normen zijn dat nog niet. Elk half jaar wordt het Bouwbesluit geüpdatet. Naar verwachting zal in ieder geval de NEN 2535:2017 worden aangewezen op 1 juli 2018.

In artikel 6.20 van het Bouwbesluit 2012 staat of een brandmeld en ontruimingsalarminstallatie verplicht is voor uw bedrijf. Copla heeft deskundige docenten/ consultants die u hier meer over kunnen vertellen.

Wilt u weten of dit gevolgen heeft voor uw bedrijf of voor uzelf, kijk dan naar ons cursus aanbod voor een passende (update) opleiding. Wij verzorgen al 30 jaar opleidingen BMI-OAI,. Het verzorgen van deze specifieke opleidingen op het gebied van brandmeldinstallaties is, naast onze veiligheidsopleidingen, één van de kernkwaliteiten van Copla. Wij starten regelmatig op meerdere locaties in de regio en kunnen deze opleidingen ook desgewenst in-company aanbieden.