NEN-ISO 20400 voor duurzaam inkopen

Recentelijk is NEN-ISO 20400 gepubliceerd. Deze internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) zal wereldwijd een rol gaan spelen.

Nederland heeft als koploper op het gebied van duurzame inkoop een sleutelrol gespeeld in het normontwikkelingsproces om te komen tot deze internationale richtlijn.

Inkoop nauw verbonden met duurzaamheidsstrategie

Inkoop speelt een sleutelrol in de duurzame wereld waar we naar streven. Inkoop is nauw verbonden met de duurzaamheidsstrategie van een organisatie. Maar hoe verbinden we die duurzame strategie aan de praktijk van inkoop? De internationale richtlijn ISO 20400 biedt hiervoor handvatten.

Stevige Nederlandse inbreng bij ISO 20400

Vanaf 2014 is er vanuit Nederland een actieve en invloedrijke inbreng geweest op de ontwikkeling van ISO 20400. Hierdoor past deze richtlijn goed bij de Nederlandse werkwijze. In totaal hebben bijna 40 landen meegeschreven aan de richtlijn, naast diverse internationale organisaties (zoals UN, OESO en de Europese Commissie).

De nieuwe richtlijn past goed bij de Nederlandse werkwijze

Richtlijn definieert belangrijkste principes MVI

ISO 20400 bevat praktische handvatten voor publieke en private organisaties om hun inkoopproces maatschappelijk verantwoord in te richten, te borgen en aan te laten sluiten bij hun duurzaamheidsstrategie. De richtlijn definieert de belangrijkste principes van MVI, zoals het afleggen van rekenschap, transparantie, respect voor mensenrechten en ethisch gedrag. Ook geeft ISO 20400 het belang aan van risicomanagement.

Voordelen ISO 20400 op een rij

ISO 20400 biedt een aantal belangrijke voordelen. De richtlijn:

  • biedt een praktische leidraad voor het verduurzamen van organisaties en toeleveringsketens
  • is compleet, actueel en afgestemd op ISO 26000 en managementsysteemnormen als ISO 9001 en ISO 14001
  • creëert businesskansen en leidt tot, duurzame producten en diensten
  • geeft input voor het maatschappelijk jaarverslag en de niet-financiële paragraaf
  • is geschikt voor alle type organisaties, zowel profit als non-profit

Bron: Arboonline.nl