NEN 3140: test uw kennis als vakbekwaam persoon

NEN 3140 is de norm over de bedrijfsvoering van elektrische installaties. Hierin staat beschreven op welke manier veilig kan worden gewerkt aan, met of nabij elektrische installaties en of elektrische arbeidsmiddelen en hoe veilig werken moet worden georganiseerd. Inspectie SZW neemt de bepalingen in deze norm mee bij de handhaving. Om die reden is het belangrijk om NEN 3140 te integreren in uw dagelijkse werk.

Vragen voor de VP

In dit artikel worden vijf vragen gesteld voor de vakbekwaam persoon (VP). Bij de vragen kunnen meerdere antwoorden goed zijn. Nummers van bepaling in dit artikel verwijzen naar NEN 3140; 2015. Ga naar de website van Installatiejournaal voor de test