Nederlandse vertalingen ADR, RID, ADN 2019 vrijgegeven

De Nederlandse overheid heeft de Nederlandse vertalingen van het ADR, RID en ADN 2019 vrijgegeven. Dit zijn achtereenvolgens:

  • de Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR);
  • het Reglement betreffende het internationaal spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID);
  • de Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN).

Deze Europese regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt eens in de twee jaar gewijzigd. De regelgeving 2019 is sinds 1 januari jl. van kracht, met een overgangstermijn van een half jaar: tot 1 juli is de toepassing facultatief en mogen de ‘oude’ regels nog gehanteerd worden, vanaf 1 juli is de regelgeving ADR/RID/ADN verplicht.

Als gevolg van de wijzigingen in het ADR, RID en ADN worden ook de Nederlandse regelingen Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG), Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (VSG) en Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen (VBG) gewijzigd.

Bron: Rijksoverheid en HSEactueel.nl