Ministers onderzoeken veiligheid emissiearme vloeren naar aanleiding van mestgasexplosie

Vanwege aanhoudende zorgen vanuit de sector gaat minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) met minister Schouten ( Landbouw) een onderzoek uitvoeren naar de veiligheid van emissiearme vloeren. Dat schrijft Van Veldhoven in antwoord op Kamervragen van de VVD over ontploffingsgevaar emissiearme stalvloeren en ruimte voor alternatieve systemen.

Het onderzoek moet inzicht bieden in de veiligheid van emissiearme vloeren en de verschillen daarin ten opzichte van gangbare roostervloeren. Van Veldhoven geeft aan daarbij ook te kijken naar richtlijnen voor een veilig gebruik en of eventuele aanvullende eisen zijn te stellen aan ontwerp, bouw en gebruik van emissiearme vloeren. Omdat er nog geen onderzoek is gedaan naar het explosiegevaar bij emissiearme stalvloeren gaat ze voor veiligheidsrisico’s op het gebied van brandveiligheid deskundigen betrekken bij dit onderzoek.

Incident

Op vrijdag 22 februari 2019 vond in Markelo (Twente) een ongeval plaats in een in sinds 2017 nieuw gebouwde melkrundveestal met een emissiearme vloer. Tijdens het mengen van mest ontstond een explosief mengsel ontstaan, die ter hoogte van de vloer tot een explosie heeft geleid. Door de grote steekvlam en de drukgolf die hierop volgden, zijn op verschillende plaatsen in de stal vloerdelen ingestort en verschoven. De brandweer kon de exacte ontstekingsbron niet vaststellen, maar sloot elektrische apparaten (zoals de mestrobot die werd gebruikt om de mest te schuiven) of menselijk handelen niet uit.

Onderzoek

De Omgevingsdienst Twente heeft het ongeval onderzocht. In een rapport gaat de Omgevingsdienst in op de oorzaken van de explosie, de geldende wetten en regelgeving en de maatregelen. Het rapport is maandag door de minister naar de Kamer gestuurd. Uit het rapport blijkt dat aanvullend onderzoek nodig is en zou er een betere afweging moeten zijn tussen milieu en veiligheid bij het ontwerpen van toekomstige wetgeving in bijvoorbeeld het
Activiteitenbesluit. ‘Want’, concludeert de Omgevingsdienst, ‘met het nemen van de nieuwe maatregelen voor de installatie van emissiearme vloeren is alleen gekeken naar milieuwinsten en is er weinig aandacht geweest voor de eventuele gevaren die deze keuze met zich meebrengt op dier en mens, door een brand of explosie.’

Bron: Sdu/HSE Actueel