Meer arbeidsongevallen met minimaal 4 dagen verzuim

In 2017 had 3,4 procent van de werknemers een arbeidsongeval. De helft daarvan was de volgende dag weer aan het werk. Maar 1,2 procent van alle werknemers verzuimde vier of meer dagen als gevolg van een arbeidsongeval. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden.

In 2017 vonden er 93.000 arbeidsongevallen met minimaal 4 dagen verzuim plaats. Dat zijn er meer dan werknemers in de voorafgaande jaren rapporteerden. In 2015 bijvoorbeeld waren dat er 73.000.

Dat komt niet alleen doordat er in 2017 meer werknemers waren dan in 2015, waardoor dus ook meer werknemers een arbeidsongeval konden krijgen. De oorzaak ligt vooral bij het hogere aandeel werknemers met een arbeidsongeval in 2017 ten opzichte van 2015 (1,2 tegenover 0,9 procent).

Arbeidsongevallen met minimaal 4 dagen verzuim

De helft van alle arbeidsongevallen met minimaal 4 dagen verzuim doet zich voor in de zorg, industrie en handel. Deels komt dit doordat er veel werknemers in deze bedrijfstakken werkzaam zijn: samen bieden ze werk aan bijna de helft van de werknemers.

In de industrie doen zich ook relatief gezien veel arbeidsongevallen voor. 1,9 procent van de werknemers in deze bedrijfstak had in 2017 een arbeidsongeval met vier of meer dagen verzuim, tegenover 1,2 procent van alle werknemers. In de handel is dit aandeel met 1,1 procent juist lager dan gemiddeld. En in de zorg is het aandeel arbeidsongevallen gelijk aan het gemiddelde over alle bedrijfstakken.

Na arbeidsongeval 20.000 behandelingen op spoedeisende hulp

Jaarlijks leiden ongeveer 20 duizend arbeidsongevallen met minimaal 4 dagen verzuim tot een bezoek aan de spoedeisende hulp. In drie kwart van deze gevallen is het meest ernstige letsel een botbreuk, ontwrichting, verstuiking of verrekking, wond of ander oppervlakkig letsel.

In een deel van de arbeidsongevallen ontvangt de werknemer medische hulp op de werkvloer. Het ging jaarlijks om gemiddeld 13 duizend werknemers in 2014/2017. In een op vijf van deze gevallen was het ernstigste letsel van psychische aard. Ongeveer even vaak ging het om wonden en oppervlakkig letsel, of om ontwrichtingen, verstuikingen en verrekkingen.

Bronnen: cbs.nl, tno.nl (NEA, Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden)

Arboonline.nl