Meer aanrijdingen in rijstroken met rood kruis

We kennen ze allemaal: de rijstrook met een rood kruis erboven. Toch negeren veel automobilisten – nee, u natuurlijk niet! – deze opzichtige aanwijzing om niet in die rijstrook te rijden. Gevolg: aanrijdingen bij incidentafhandelingen. In 2018 namen die in aantal toe.

Achttien auto’s van weginspecteurs zijn vorig jaar aangereden terwijl de inspecteurs een incident aan het afhandelen waren. Dat zijn er zes meer dan in het jaar daarvoor. Rijkswaterstaat spreekt van een zorgelijke ontwikkeling in de stroken met een rood kruis.

De overheidsorganisatie roept weggebruikers dan ook op om altijd alert te zijn. Het uitvoerende agentschap van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat benadrukt daarbij dat er nooit voor niks een rood kruis boven de weg hangt. Daar is altijd een goede reden voor, ook als je die als deelnemer aan het verkeer niet meteen herkent.

Negeren rood kruis door weggebruikers serieus probleem

Het is niet voor het eerst dat Rijkswaterstaat de conclusie moet trekken dat rijden in afgezette rijstroken tot ongelukken leidt. Want het negeren van rode kruizen boven de snelweg door weggebruikers is al veel langer een serieus probleem. Om die reden zijn er inmiddels op bijna veertig plekken langs de snelwegen borden neergezet met de tekst: ‘Bij rood kruis: rijstrook dicht’.

Politie controleert scherp op auto’s in afgezette rijstroken

In aanvulling op de nieuwe borden controleert de politie scherp op auto’s die toch in afgezette rijstroken gaan rijden. Inmiddels hebben vijftig weginspecteurs de bevoegdheid gekregen om in voorkomende gevallen boetes uit te delen. Een aandachtspunt voor automobilisten die een rood kruis boven de weg gewoon negeren. Want let wel: de boete voor deze overtreding bedraagt 230 euro. Daar kunt u toch een hoop andere, leuke dingen voor doen …

Recordaantal boetes in 2018 voor negeren rode kruizen

In 2018 werden vijftienhonderd boetes uitgeschreven voor het negeren van een rood kruis boven de snelweg. Dat aantal komt neer op een toename van 40 procent ten opzichte van 2017. Rijkswaterstaat spreekt dan ook van een record. En het echte aantal overtredingen ligt hier waarschijnlijk nog ver boven …

Bron: Arboonline.nl