‘Mannenbedrijven’ bieden minder regelingen voor combineren werk en gezin

Uit een analyse  van TNO blijkt dat 1 op de 10 werknemers problemen heeft om werk en privé te  combineren. Vooral jonge ouders hebben hier moeite mee. Dit resulteert in een hoger ziekteverzuim en meer burn-out klachten. Veel werkgevers (8 op de 10) bieden regelingen die het makkelijker maken om werk en privé te combineren, maar ‘mannenbedrijven’, bedrijven waar veel mannen werken, blijven hierbij achter. Dit blijkt uit analyse van de cijfers van de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA 2016) en Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA 2016). De NEA wordt uitgevoerd door TNO en CBS.

Zelf kunnen bepalen

Jonge ouders (ouders tussen de 25 en 44 jaar met een kind tot 4 jaar) vinden het, meer dan hun leeftijdsgenoten, belangrijk om regelmatig zelf te kunnen bepalen wanneer ze verlof opnemen, of hun werktijden in te richten. Veel bedrijven bieden al mogelijkheden om werk en privé te combineren, bijvoorbeeld doordat zij ruimte bieden voor zorgtaken, flexibele werktijden, deeltijdwerk of thuiswerken. Van de bedrijven waar het merendeel van de werknemers man is, kent zo’n 75% één of meerdere regelingen op dit gebied. In bedrijven waar vooral vrouwen werken geldt dat voor meer dan 90% van de bedrijven.

Ook mannen moeite met combineren werk en gezin

TNO onderzoeker Wendela Hooftman: “Vaak wordt gedacht dat dit vooral voor vrouwen een probleem is, dat is echter niet zo. Ook mannen hebben te maken met problemen rond het combineren van werk en gezin. Dat is iets waar werkgevers rekening mee moeten houden.” Uit onderzoek blijkt dat het niet alleen belangrijk is om beleid te hebben dat het combineren van werk en privé-taken makkelijk maakt, maar ook om managers te hebben die dit beleid actief ondersteunen. “Zo is het voorstel voor de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor jonge ouders een goede stap om een balans te vinden in de combinatie werk en privé. Het wetsvoorstel kan er voor zorgen dat een langer geboorteverlof ook voor mannen normaal wordt” aldus Wendela Hooftman.

Kijk hier voor de hele factsheet met cijfers.

Bron: TNO