Machineveiligheid: NEN-EN-ISO 14122 vernieuwd

De NEN-EN-ISO 14122 serie van normen ‘Veiligheid van machines – Vaste toegangsmiddelen tot machines en industriële installaties’ is onlangs herzien en nu gepubliceerd.

Even geduld als u de normen graag in het Nederlands wilt bestuderen. Want vooralsnog is de nieuwe serie alleen in het Engels beschikbaar.

De NEN-EN-ISO 14122 bestaat uit 4 normen

Deel 1: Keuze van vaste toegangsmiddelen en algemene vereisten voor toegankelijkheid
Deel 2: Werkbordessen en looppaden
Deel 3: Trappen, ladders en leuningen
Deel 4: Vaste ladders


Welke aspecten spelen mee bij bereikbaarheid van machines?

Een aantal aspecten zijn van belang als het gaat om de bereikbaarheid van machines. Dat zijn ruimte, levenscyclus en veilige werkplek. Houd bij het ontwerp van een werkplek rekening met genoeg ruimte om die plek heen, in de breedte, de diepte én de hoogte. Denk dus in 3D. De Machinerichtlijn verwacht dat de ontwerper rekening houdt met alle fasen van de levenscyclus van de machine. Dus zowel de operationele werkzaamheden als het onderhoud, de ombouw en de inbedrijfname. Per werkplek/locatie spelen twee zaken een rol: de aard van de werkzaamheden en de frequentie (hoe vaak en hoe lang). Met een RI&E is deze informatie meteen voorhanden.


Bereikbaarheid voor onderhoud wordt vaak vergeten

De veilige toegang rondom machines is vaak een van de laatste zaken waar in het ontwerptraject aan wordt gedacht. En bij renovatie komt dit vaak in het gedrang vanwege de ruimte. Bedieningsplekken krijgen over het algemeen voorrang. Plekken die bereikbaar moeten zijn om onderhoud te kunnen plegen, vergeten we echter nogal eens. Met als gevolg dat de onderhoudsmonteur zich in de raarste bochten moet wringen om überhaupt bij de plek van onderhoud te kunnen komen.


Jazeker, afwijken van de NEN-normen mag

Hebben we het over machineveiligheid, dan hebben we het over NEN-normen. Maar die normen zijn niet bindend. Een norm heeft tenslotte niet de kracht van wet. Een werkgever kan dus van de NEN-normen afwijken en dat kan soms heel verstandig zijn – als hij zijn weloverwogen keuze tenminste goed onderbouwt. Bij voorkeur in de risico-inventarisatie en -evaluatie, de RI&E.

Bron: Arboonline.nl