Lessen uit het ongeval aan boord van de A2B Future

Dodelijk ongeval tijdens lossen in Moerdijk – Lessen uit het ongeval aan boord van de A2B Future

Publicatie onderzoek

Ontbreken van valbeveiliging

Hoe het betrokken bemanningslid precies overboord kon vallen op 30 december 2016 heeft niemand gezien. Feit is dat hij door het ontbreken van een valbeveiliging, van welke soort dan ook, van de luiken in het water kon vallen. Het bemanningslid droeg geen reddingsvest en kort nadat hij te water was geraakt, kon hij niet meer zelfstandig boven water blijven. De watertemperatuur lag op die dag rond het vriespunt. Door een combinatie van onderkoelingsverschijnselen en mogelijke, door de val veroorzaakte verwondingen is het slachtoffer uiteindelijk in het ziekenhuis overleden.

Voorkomen of beperken

Om goed voorbereid te zijn op een uit te voeren taak is het nodig dat er juiste voorlichting en onderricht wordt gegeven. Voor het werken op hoogte vraagt dit om duidelijke procedures, en een besef van de risico’s die zich voor kunnen doen en de daarbij behorende beschermingsmiddelen.

Het is van belang om vooraf vast te stellen wat zwaarder weegt. Kon in dit geval het risico op overboord vallen worden beheerst, of moesten de gevolgen van het overboord vallen worden beperkt.

Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Het laden en lossen van containers is een zeer dynamisch proces. De kade van de haven is een fysieke scheiding tussen de wal en het schip. De kapitein is verantwoordelijk voor de werkzaamheden aan boord, de leiding van de terminal voor de werkzaamheden aan de wal. Echter, de verantwoordelijkheid voor de veiligheid tijdens het laad- en losproces laat zich niet scheiden door de kademuur. Zeker niet als verschillende medewerkers met elkaar moeten samenwerken in dit proces. Het vraagt naast een gedeeld beeld over het veilig samenwerken ook om een overkoepelende toezicht- en verantwoordelijkheidsrol.

Rapport

Rapport Dodelijk ongeval tijdens lossen in Moerdijk

Bron: Onderzoeksraad.nl