Leidraad PMO Gevaarlijke Stoffen aangeboden aan staatssecretaris

Op 14 mei is tijdens de kick-off van de campagne Veilig Werken met [Gevaarlijke] Stoffen de ‘Leidraad PMO Gevaarlijke Stoffen’ aangeboden aan de staatssecretaris  Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark.

Naar schatting sterven in Nederland jaarlijks 4.100 mensen door beroepsziekten, waarvan bijna 3.000 door gevaarlijke stoffen in het werk. Een van de belangrijkste instrumenten voor de bedrijfsarts om vroegtijdig gezondheidsklachten en/of beginnende afwijkingen te constateren, is het opstellen en uitvoeren van Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Het blijkt echter dat een gericht PMO bij werknemers die blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen, slechts zelden plaatsvindt. Bedrijfsartsen gaven aan dat zij onvoldoende kennis en informatie hadden om dergelijke PMO’s te ontwerpen.

Het ministerie van SZW heeft daarom aan de NVAB (Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde) opdracht gegeven een leidraad hiervoor te maken. In samenwerking met de NVvA (Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne) is deze leidraad recent gepubliceerd.

Met deze leidraad is het voor bedrijfsartsen en arbeidshygiënisten eenvoudig om te adviseren over de opzet en inhoud van een PMO voor werknemers die werken met gevaarlijke stoffen. Het doel is om door middel van dergelijke PMO’s een bijdrage te leveren aan het verminderen van het grote aantal doden en zieken per jaar door gevaarlijke stoffen. Goede samenwerking tussen de arbeidshygiënist en de bedrijfsarts is bij het PMO Gevaarlijke Stoffen noodzakelijk.

Het addendum voor PMO bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen (NVAB, NVVA 2018) is te downloaden via de website van de NVAB.

Bron: Arboportaal.nl