Laaggeletterdheid maakt werk onveilig, zegt SER

De Sociaal-Economische Raad roept overheid én werkgevers op om zich meer in te spannen om laaggeletterdheid aan te pakken. Want laaggeletterdheid brengt risico’s met zich mee voor de gezondheid en veiligheid op de werkvloer. Doordat werknemers bijvoorbeeld veiligheidsvoorschriften en werkinstructies niet kunnen lezen.

De SER haakt in het advies ‘Samen werken aan taal: een advies over laaggeletterdheid’ in op recente plannen van het kabinet. Het kabinet trekt namelijk 84 miljoen euro uit voor de aanpak van laaggeletterdheid. Maar de SER denkt niet dat dit bedrag voldoende is.

Volgens de raad zou eerder het dubbele van dit bedrag nodig zijn om laaggeletterdheid afdoende aan te pakken. Op basis van schattingen hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met taal, rekenen en digitale vaardigheden in Nederland. Meer dan de helft van deze laaggeletterden werkt.

Laaggeletterdheid aanpakken ook in belang werkgevers

De SER roept de landelijke overheid, gemeenten en sociale partners op om beter samen te werken bij de aanpak van laaggeletterdheid. Werkgevers hebben er belang bij om laaggeletterdheid aan te pakken. Want daardoor verbetert de communicatie in de organisatie en ook gaat de productiviteit omhoog. Werkgevers kunnen laaggeletterdheid bij werknemers signaleren en scholing op maat aanbieden.

In onderstaand filmpje reikt H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden voor de vijfde keer de TaalHeldenprijzen uit. TaalHelden zijn mensen die een unieke bijdrage leveren aan een geletterd Nederland. De uitreiking is een initiatief van Stichting Lezen & Schrijven.

 

Taalcursussen maken werknemers duurzaam inzetbaar

De SER geeft in zijn advies een voorbeeld van een organisatie die werknemers taalcursussen aanbood. In deze organisatie steeg het aantal werknemers dat de Nederlandse taal beheerst op niveau B1 van 41 naar 81 procent. Op taalniveau B1 kan een werknemer de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke, in alledaagse taal geformuleerde standaardteksten. Door de taalcursussen konden de werknemers zelf werken aan hun eigen duurzamere inzetbaarheid.

Werkgever moet inlichten en voorlichten over risico’s werk

Werkgevers moeten hun werknemers doeltreffend inlichten over hun werk en de risico’s die dat werk met zich meebrengt. Ook moet hij de werknemers voorlichten over de maatregelen waarmee zij de risico’s kunnen voorkomen of beperken. Dat doeltreffend inlichten en voorlichten is alleen mogelijk als de manier waarop dit gebeurt aansluit bij de taalvaardigheid van de werknemers.

De werkgever moet dus checken of de werknemers de voorlichting en instructies inderdaad begrijpen. Blijkt dit niet het geval? Dan kan hij de voorlichting en instructies aanpassen. Maar hij kan er ook voor zorgen dat de taalvaardigheid van zijn werknemers verbetert, bijvoorbeeld door taalcursussen aan te bieden.

Bron: Arboonline.nl