Komt de verplichte vertrouwenspersoon er? Het wetsvoorstel is ingediend

Ongewenst gedrag op de werkvloer tegengaan, die plicht heeft iedere werkgever. Maar hoe, daarin is die werkgever vrij. Tweede Kamerlid Renkema (GroenLinks) heeft nu een wetsvoorstel ingediend dat moet regelen dat elke werknemer daarvoor terecht kan bij een vertrouwenspersoon. Dit betekent dat de werkgever de plicht krijgt een vertrouwenspersoon aan te wijzen.

Is een vertrouwenspersoon dan niet allang verplicht? Nee dus. De werkgever heeft op grond van de Arbowet de verantwoordelijkheid en verplichting om zijn medewerkers te beschermen tegen ongewenste omgangsvormen op de werkvloer. Maar zoals gezegd mag de werkgever zelf bepalen met welke maatregelen hij dat doet. De Inspectie SZW zegt echter geen volwaardige alternatieven te zien voor de vertrouwenspersoon. De verplichte vertrouwenspersoon is dan ook een lang gekoesterde wens van de Vereniging van vertrouwenspersonen.

Kwart medewerkers mist aanspreekpunt ongewenst gedrag

Het aantal medewerkers dat te maken krijgt met ongewenst gedrag op de werkvloer ligt al jaren rond de 16 procent. Volgens cijfers van de Inspectie SZW gaat het om ruim 1,2 miljoen mensen. Daarbij geeft meer dan een kwart aan dat er op het werk niemand is die ze daarover kunnen aanspreken. Of dat ze niet weten bij wie ze daarvoor moeten zijn. Niet vreemd, want op dit moment heeft slechts de helft van de organisaties in Nederland een vertrouwenspersoon. Terwijl een vertrouwenspersoon aantoonbaar helpt bij het terugdringen van ongewenste omgangsvormen op de werkvloer. En daarmee bijdraagt aan een veilige werkomgeving voor alle werknemers.

Voor verplichte vertrouwenspersoon wijziging Arbowet nodig

Met het wetsvoorstel wil Renkema de vertrouwenspersoon in iedere organisatie verplicht stellen. Verder wil hij ervoor zorgen dat iedere werknemer een wettelijk recht krijgt op toegang tot die verplichte vertrouwenspersoon. Daarvoor is het nodig om een artikel toe te voegen aan de Arbeidsomstandighedenwet.

Daarnaast beoogt Renkema met het wetsvoorstel de positie van de vertrouwenspersoon in de organisatie te versterken. Zo wil hij eisen stellen aan de basistaken van de vertrouwenspersoon. Ook wil hij instemming van de ondernemingsraad met de keuze en positionering van de vertrouwenspersoon. En tot slot stelt het Tweede Kamerlid een wettelijke (ontslag)bescherming van de verplichte vertrouwenspersoon voor.

Het wetsvoorstel werd in maart 2020 aangeboden voor internetconsultatie. De beoogde ingangsdatum van het wetsvoorstel is niet bekend.

Verplichte vertrouwenspersoon kost werkgevers ook geld

Het wetsvoorstel regelt dat de vertrouwenspersoon voldoende deskundigheid en ervaring heeft, en geheimhoudingsplicht. De werkgever moet de vertrouwelijkheid van de vertrouwenspersoon garanderen, onder meer door een beveiligde werkomgeving. Verder ziet hij erop toe dat de vertrouwenspersoon onafhankelijk en zelfstandig zijn functie kan uitvoeren.

Het wetsvoorstel voor een verplichte vertrouwenspersoon raakt werkgevers ook in de portemonnee. Want hebben zij nog geen vertrouwenspersoon, dan moeten ze er een aanstellen. Bij werkgevers die er al wel een hebben, voldoet de vertrouwenspersoon misschien nog niet geheel aan de wettelijke vereisten. In dat laatste geval moet de werkgever wellicht kosten maken voor scholing.

Bronnen: tweedekamer.nl, www.nos.nl, lvvv.nl – Arboonline.nl