Kerndeskundige heeft recht op inzage RI&E

Een bedrijfsarts heeft recht op inzage van de risico inventarisatie en –evaluatie (RI&E) waar elke bedrijf over moet beschikken. Vertegenwoordigers van arbodiensten, bedrijfsartsen en de andere kerndeskundigen vinden dat het recht op inzage niet alleen van toepassing zou moeten zijn op de RI&E, maar ook bijvoorbeeld op het ongevallenregister, het verzuimbeleid en (beschikbare) verzuimgegevens. Dat schrijft staatssecretaris Van Ark (SZW) in een brief aan de Tweede Kamer waarin zij de Kamerleden informeert over het recht op inzage van de RI&E.

Basiscontract

Het recht op inzage in de RI&E hoeft niet in het basiscontract te worden vastgelegd omdat dit al besloten ligt in de huidige regelgeving. Om te bevorderen dat bedrijfsartsen daadwerkelijk toegang hebben tot de RI&E heeft Van Ark de afgelopen maanden gesproken met arbodiensten, bedrijfsartsen en de andere kerndeskundigen. Het blijkt dat zij het vanzelfsprekend vinden dat zij inzage hebben in de RI&E van bedrijven. Voor veel van de taken die zij uitvoeren (bijvoorbeeld verzuimadvisering, periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek, het preventieadvies, de samenwerking met de preventiemedewerker en de medezeggenschap) geldt dat deze alleen goed kunnen worden verricht als ze geïnformeerd zijn over de risico’s.

Gebrek aan kennis

Incidenteel komt het voor dat een werkgever geen inzage geeft in de RI&E. Volgens Van Ark is een reden hiervoor ‘een gebrek aan kennis van de werkgever over het belang van inzage door de kerndeskundige’. Het is volgens de staatssecretaris daarom belangrijk de regelgeving goed uit te leggen. Er zijn ook werkgevers die inzage in de RI&E niet toestaan omdat de RI&E ‘bedrijfsgeheimen’ zou bevatten. ‘Dat is echter geen grond voor het niet toestaan van inzage. Kerndeskundigen zijn gehouden informatie vertrouwelijk te behandelen. Als er een risico bestaat kan de werkgever de kerndeskundige ook een geheimhoudingsverklaring laten tekenen.’ Hoewel er zich incidenteel problemen voordoen bij de inzage in de RI&E door kerndeskundigen, gaat extra regelgeving Van Ark op dit moment te ver. De kerndeskundigen kunnen zich beroepen op hun professionaliteit en in het kader van hun taakuitoefening de werkgever dringend verzoeken deze informatie beschikbaar te stellen.

Goede praktijk

Door de Organisatie Voor Activering en Loopbaan (OVAL) is aangegeven dat enkele bij hen aangesloten arbodiensten de toegang tot de RI&E als voorwaarde stellen om een basiscontract af te sluiten. Dat lijkt Van Ark een goede werkwijze. ‘Arbodiensten en kerndeskundigen moeten duidelijk maken dat zij professionele standaarden hanteren. In het uiterste geval is het ook een optie om geen contract te sluiten met een bedrijf.’

Bron: Rijksoverheid  Sdu-HSE.nl