Kamerbrief onderzoek MKB Arbowet

Van Ark: ‘Grootbedrijf meer kennis nieuwe Arbowet dan MKB’

Het grootbedrijf heeft meer kennis over de nieuwe Arbowet dan het midden- en kleinbedrijf (MKB en heeft de bepalingen uit de wet beter geïmplementeerd. Dat schrijft Tamara van Ark, staatssecretaris SZW, in een Kamerbrief.

Arbobeïnvloeders

In aanloop naar de definitieve wetswijziging van de Arbowet op 1 juli 2018 is in opdracht van SZW een onderzoek gedaan onder 774 arbobeïnvloeders hoe ver het bedrijfsleven is met de implementatie van de wijzigingen van de Arbowet. ‘Het onderzoek laat duidelijk zien dat er met name bij het MKB nog werk aan de winkel is’, concludeert Van Ark.. ‘Drie op de vijf  arbobeïnvloeders wist een maand voor de definitieve invoering dat de Arbowet is gewijzigd, maar was inhoudelijk niet volledig bekend met deze wijzigingen en gaf aan dat nog niet alle bepalingen zijn doorgevoerd in de organisatie. Het grootbedrijf heeft meer kennis over de wet en heeft bepalingen uit de wet beter geïmplementeerd dan het MKB. In totaal hebben 563 Arbobeïnvloeders in bedrijven met 2 werknemers of meer en 211 Arbobeïnvloeders werkzaam in het grootbedrijf (>250 werknemers) de vragenlijst helemaal ingevuld.  Arbobeïnvloeders zijn directeur/(mede)-eigenaar, vestigingsmanager/bedrijfsleider, HR-manager of manager P&O, HR-medewerker of medewerker P&O, preventiemedewerker of lid van de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of medezeggenschapsraad..

Meer tijd

Het is bekend dat het MKB meer tijd nodig heeft om zaken te regelen dan het grootbedrijf. De resultaten komen overeen met het beeld uit andere onderzoeken en monitors, schrijft Van Ark. Ze gaat ervan uit dat de bekendheid met de gewijzigde Arbowet de komende tijd zal verbeteren, ‘aangezien het onderzoek voor 1 juli 2018 plaatsvond’. Na 1 juli 2018 moeten alle bedrijven de Arbowet geïmplementeerd hebben en conform nieuwe wetgeving werken. Van Ark blijft de naleving van de Arbowet monitoren. In 2020 evalueert de Tweede Kamer de wijzigingen van de Arbowet. Naar aanleiding van de resultaten intensiveert SZW  de communicatie over de nieuwe wet richting het MKB plaatsvinden, onder meer door gerichte nieuwsartikelen, best practices in het MKB en social media-inzet.

Lees hier de Kamerbrief onderzoek MKB Arbowet

Bron: Sdu-HSE en Rijksoverheid