Jaarverslag I-SZW: ongevallen en uitbuiting

De Inspectie SZW vindt dat “mensen altijd boven productie moeten gaan”. Een stijgend aantal dodelijke arbeidsongevallen en uitbuiting baren haar dan ook grote zorgen.

Dit staat te lezen in het Jaarverslag 2016 van de Inspectie SZW. Volgens inspecteur-generaal Marc Kuipers “zijn onderbetaling en arbeidsongevallen belangrijke fenomenen waar de Inspectie SZW zich steeds meer zorgen over maakt.”

LEES de resultaten van de Inspectie SZW 2016 in vogelvlucht

Stijging aantal slachtoffers arbeidsongevallen

Door arbeidsongevallen kwamen 70 werknemers ’s avonds niet meer thuis. Dat zijn maar liefst 19 slachtoffers meer dan in 2015. Het totaal aantal slachtoffers van arbeidsongevallen steeg in 2016 met 14 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. De meeste slachtoffers vallen in de bouw, industrie, handel en afvalbeheer.

“Werknemers die de ultieme prijs betaalden voor vaak onnodige fouten. Al deze offers raken niet alleen de bedrijven waar dit is gebeurd, maar ook alle ondernemingen waar datzelfde ongeval morgen plaats kan vinden. Ook als overheid moeten we ons maximaal inspannen om herhalingen te voorkomen”, aldus Kuipers.

LEES over arbeidsongevallen in het jaarverslag 2016

Door het koppelen van informatie komen we sneller tot gerichte analyses en conclusies aldus Inspecteur-generaal Marc Kuipers, Inspectie SZW

SZW, partner of strenge toezichthouder

Kuipers benadrukt dat de inspectie SZW zich daar dagelijks voor inzet. Samen met het bedrijfsleven, “daar waar de wil is van de integere ondernemer en waar de werknemer boven winst gaat”. Waar dat niet het geval is vervult de Inspectie haar rol als strenge toezichthouder en grijpt zij in. Met alle instrumenten die zij voorhanden heeft om misstanden aan te pakken en waar mogelijk te voorkomen.

Uitbuiting nadrukkelijk in jaarverslag

Een ander fenomeen dat in het jaarverslag uitdrukkelijk naar voren komt, is de uitbuiting van werknemers. De Inspectie constateert systematische onderbetaling, onjuiste uurtarieven, te lange werkdagen en het ten onrechte laten betalen van vergoedingen. Naast bedrijven die bewust de wettelijke regels overtreden, zoekt een categorie actief de mazen van de wet op. Met constructies die mogelijk naar de letter van de wet standhouden, maar op allerlei onwenselijke manieren worden toegepast.

Kuipers: “We zetten onze inspectiecapaciteit hier gericht op in. Samen met anderen, zoals de NVWA, de ILT en de Belastingdienst. Bij het uitvoeren van inspecties, maar ook om te zien hoe we beter gebruik kunnen maken van elkaars databestanden. Door het koppelen van informatie komen we sneller tot gerichte analyses en conclusies.”

LEES over uitbuiting in het jaarverslag 2016

Focus op maatschappelijke effecten

Ook gaat het jaarverslag in op de maatschappelijke effecten van het werk van de Inspectie SZW. De focus ligt niet meer op het aantal uitgevoerde inspecties en de opgelegde boetes als het gaat om de effectiviteit. Want een verantwoording met cijfers stimuleert korte inspecties, terwijl het de samenleving gaat om maximaal effect. Daarom richt de Inspectie zich in haar verantwoording meer op die maatschappelijke effecten.

DOWNLOAD het volledige jaarverslag Inspectie SZW 2016

Bron: Arboonline.nl